Nathalie Källström

076-116 81 80

Nathalie Källström

Den ökade förändringstakten och komplexiteten i samhället innebär att organisationer just nu ställer om för att fortsatt skapa värde för sina kunder och målgrupper på ett effektivt sätt, ofta med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Som konsult är jag särskilt intresserad av att stötta organisationer i resan med att etablera strukturer, arbetssätt och kultur som främjar självledarskap, samskapande, innovationsförmåga och digital mognad.

Jag har en bred erfarenhet av förändringsledning, processutveckling och projektledning och är väl förankrad i agila principer och arbetssätt. Detta kombinerar jag med välutvecklade kommunikativa egenskaper, resultatfokus och en förmåga att få människor att verka mot gemensamma mål. Mina erfarenheter kommer till stor del från statlig sektor där jag arbetat i närmare tio år innan jag blev konsult på Sonder. Som grund har jag en Politices masterexamen i Public Management från Göteborgs Universitet.

Hör gärna av dig