Nathalie Källström

076-116 81 80

Nathalie Källström

Nathalie är en konsult som aldrig tappar siktet på målet, med en förmåga att också hjälpa människor att rikta ett gemensamt fokus ditåt. Hon sätter sig snabbt in i en ny kontext, fångar upp vad som behöver göras och hittar vägar över de hinder som uppstår längs vägen!   

Nathalie har en bred erfarenhet av förändringsledning, processutveckling och projektledning. Innan hon gick in i konsultrollen på Sonder arbetade hon länge med verksamhetsutveckling inom staten, bland annat som projektledare för omfattande digitaliserings- och förändringsprojekt.   

Hör gärna av dig