Blogg

Enklare och smartare med agil förändringsledning

I vår guide till agil förändringsledning beskriver vi hur principerna för agil utveckling kan tillämpas i de flesta större förändringsprojekt. Agila metoder har visat sig /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

I vår guide till agil förändringsledning beskriver vi hur principerna för agil utveckling kan tillämpas i de flesta större förändringsprojekt. Agila metoder har visat sig ge stora effektivitetsvinster genom att man jobbar smartare och lägger mindre tid på aktiviteter som inte bidrar till kundvärde.

Vi utgår från att den agila metoden snarare ska ses som ett nytt sätt att tänka än en ny verktygslåda. De traditionella projektmodellerna med omfattande, framtung planering lider av att komplexiteten blir hög, samtidigt som engagemanget och flexibiliteten blir för låg. Den agila filosofin passar väl in i en tid som präglas av snabba omvärldsförändringar och hög komplexitet.

Traditionellt behandlar vi förändringsprojekt som om de vore engångsföreteelser, som kräver en kraftansträngning under en begränsad tid och som sedan kan läggas ner när de är genomförda. Verkligheten idag präglas av mängder av förändringsprojekt som aldrig blir riktigt avslutade eftersom man stöter på så många oförutsedda hinder när projektet ska övergå i förvaltning att resultatet och effekten inte blir den förväntade. Förändring har övergått från att vara en serie av tillfälliga projekt till att bli en kontinuerlig process.

Vår modell för agil förändringsledning

Vår metod tar fasta på behovet av kontinuitet från projektplanering genom genomförande till förvaltning. Förändringsarbete som integreras med de kunddrivna processerna kan pågå i bakgrunden utan att inkräkta på organisationens leveransförmåga. För allt fler företag och offentliga organisationer har den agila filosofin och de agila metoderna blivit en nödvändighet för att klara en knivskarp konkurrens och ökande krav på att leverera snabbare och  med högre kvalitet, samt med minskade overheadkostnader.

I guiden till agil förändringsledning ger vi konkreta exempel från hur den agila metoden kan tillämpas inom en organisation. Välkommen att ladda ner guiden!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!