Blogg

Är erfarenhet alltid av värde?

Som konsult blir jag ofta anlitad på basis av min erfarenhet säger vår kollega Love. Men är erfarenhet verkligen så värdefullt som vi gärna vill tro? Eller finns det andra egenskaper som är minst lika värdefulla i värld där framgång bygger på att vara extremt kreativ och att våga utmana konventioner och gränser?

kreativitet
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

En mig närstående person gjorde ett radikalt karriärbyte från lärare till affärsutvecklare och coach till ”techbolag”. Det visade sig vara ett lyckokast. Är erfarenhet verkligen så värdefullt som vi gärna vill tro?

Erfarenhet ses som den främsta meriten

Som konsult blir jag ofta anlitad på basis av min erfarenhet. I upphandlingar ställs krav på specifika erfarenheter, ofta från samma eller närliggande verksamheter som den upphandlande organisationens egen verksamhet. Kravet på erfarenhet sträcker sig långt utanför konsultvärlden – i jobbannonser och CV:n framhålls också erfarenheter som den viktigaste meriten. 

Jag delar uppfattningen att erfarenheter oftast har ett stort värde. Det känns säkrare att ta in en person som redan förstår arbetsuppgifterna och som inte har så lång startsträcka. Men jag tror att vi överspelar erfarenhetskortet. I många fall är det bättre att ta in en person som har andra perspektiv än de som ges av erfarenheter som matchar de som redan finns i arbetsgruppen. 

Ett radikalt karriärbyte 

Låt mig ge ett exempel. En mig närstående person har lång erfarenhet som lärare. Hen jobbade som lärare i många år innan hon gick in i väggen, blev sjukskriven och bestämde sig för att byta yrkesbana eftersom hen inte ville sätta sin hälsa på spel. Hen utbildade sig till affärsutvecklare och coach inom ”techbolag”, dvs verksamheter som har en affärsidé som på något sätt är centrerad kring IT-utveckling. Hen vann nyligen ett stort hackathon där techpersoner samlas för att under ett eller ett par dygn ta fram produkter och tjänster som svarar mot en affärs- eller samhällsutmaning. Hen har på kort tid blivit framgångsrik coach till techföretag och en förebild för yngre techpersoner. 

En anledning till hens framgångar är det stora mått av öppenhet och fördomsfrihet som finns inom techvärlden. Nyfikenhet och nya perspektiv värderas högt i en värld där framgång bygger på att vara extremt kreativ och att våga utmana konventioner och gränser. Erfarenhet av specifika IT-områden har däremot ett mindre värde när utvecklingen går väldigt snabbt och erfarenheterna snabbt blir överspelade. 

Mångfald är nödvändig

Många etablerade företag skulle må bra av att ta till sig techföretagens perspektiv. Världen snurrar allt fortare även för de mest oteknologiska verksamheter och erfarenheter och konventioner riskerar att bli en konserverande kraft som håller kvar organisationen i gamla hjulspår när de antagligen hade mått bättre av att tänka nytt. Att ta in nya perspektiv kan upplevas som obekvämt eftersom man inte kan vara säker på vad det leder till och det blir mer oförutsägbart än att köra på i det gamla och välbekanta.  

En väldigt hög grad av riskminimering och kontroll leder till ett väldigt förutsägbart resultat, nämligen stagnation. Techbolag vet om att de inte har råd att stagnera och måste satsa på mångfald. Gamla etablerade företag vet egentligen också om att de inte har råd att stagnera men tycker allt som oftast att mångfald är alldeles för jobbigt och riskabelt. De behöver tänka om och våga ta in nya människor med nya perspektiv om de ska behålla förmågan att vara nyfikna, nyskapande och relevanta för sina ägare, medarbetare och kunder. 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!