Blogg

De första 10 procenten av amöban

Det gäller att få med sig de första 10 procenten av pionjärer för en ny idé och sedan fortsätta med de 20 procent som är senare på bollen men som kommer att följa efter och så småningom når man en ”tipping point” när hela amöban flyttar sig åt rätt håll. Då har man nått en bestående förändring.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

1994 var jag nybliven konsult inom miljömanagement, eller hållbar utveckling som vi hellre säger idag. Jag minns väl hur jag deltog i ett möte med Global Action Plan som var en organisation som hade en plan för att förändra samhället i hållbar riktning. Hon som ledde mötet ritade upp något som skulle föreställa en amöba och förklarade hur det gäller att få med sig de första 10 procenten av pionjärer för en ny idé och sedan fortsätta med de 20 procent som är senare på bollen men som kommer att följa efter och så småningom når man en ”tipping point” när hela amöban flyttar sig åt rätt håll. Då har man nått en bestående förändring.

Det tog mer än 20 år, men nu har amöban faktiskt flyttat sig. Idag finns det inte bara en vision om en hållbar utveckling, utan även politiska beslut, strategier och teknologi för att komma dit. Framför allt finns det en medvetenhet och kunskap hos så många fler än det lilla gäng pionjörer jag tillhörde för många år sedan.

Evolutionär transformation

Jag tänker tillbaka på mina erfarenheter av att jobba med hållbar utveckling i samband med det arbete som vi inom Sonder gör för att utveckla ett nytt paradigm för ledarskap och organisering. I början finns det ett överskott på visioner och olika rörelser och ett underskott på handling och konkreta verktyg. Men med tiden utvecklas förståelsen och verktygen för att nå reell förändring.

Inom hållbar utveckling fanns det många olika koncept och verktyg som prövades, utvecklades, omprövades och så småningom kom att leda till förändringar på samhällsnivå; bland annat miljömärkning, hållbarhetsrapportering och gröna obligationer. Det tog tid att bygga upp kunskapen och utveckla forskning och teknik i tillräcklig grad för att uppnå samsyn och reell förändring.

Inom ledarskap och organisering finns det idag ett överskott av koncept, varav vissa har funnits länge och andra är nya; Sociocracy, Holacracy, Humanocracy, Teal, Beyond Budgeting och en mängd olika varianter av agil transformation, bara för att nämna några exempel. Dessa kommer att slipas mot verkligheten och så småningom fokusera på ett mindre antal begrepp och metoder som skapar reell transformation.

En meningsskapande process är grunden

Utvecklingen av de nya managementparadigmen har sin grund i omvärldsfaktorer som tvingar organisationer att tänka nytt. Lågt medarbetarengagemang och tröga beslutsprocesser är för ledarskapsparadigmen vad växthuseffekten och korallblekningen är för hållbar utveckling. De negativa effekterna av dagens praktik gör ont och någonting måste göras.

En meningsskapande process tar tid eftersom gamla paradigm alltid visar sig vara oväntat seglivade då de sitter stadigt förankrade hos chefer och medarbetare som genom sina karriärer finslipat metoder som kommer från det gamla paradigmet. När man läser Harvard Business Review eller tidningen Chef handlar de flesta artiklar om olika sätt att hantera konsekvenserna av ledarskap enligt ett gammalt paradigm.

Hur Sonder bidrar

Inom Sonder har vi under det senaste året inlett ett samarbete med Nederländska föregångsföretaget Buurtzorg och utvecklat Sonder Transformation Canvas för att bidra i förståelseresan och hjälpa till att rikta insatserna mot de praktiker som är viktigast att förändra.

Men det viktigaste vi gör är att vi hela tiden utvecklar vår egen förståelse och vår praktik i samspelet inom vårt team och med våra kunder. Sedan vi startade vår utvecklingsresa 2014 mot att bli en agil, självstyrande organisation utan chefer, har vi själva gått igenom olika stadier av förvirring och testat olika koncept för att till slut landa i de erbjudanden vi har mot våra kunder idag. Vi hade inte varit mogna att ta emot koncept som agil utveckling eller Teal, utan att själva ha gått igenom vår förståelseresa. Det är dessutom en resa som fortfarande pågår, där vi hela tiden utvecklar oss som individer och som team.

Vi kanske har lyckats få de första 10 procenten av amöban att flytta sig i rätt riktning och hoppas att vi alla som söker ett nytt managementparadigm med gemensamma krafter kan få hela amöban med oss.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!