Blogg

Design thinking för kreativt förändringsarbete

En metod, eller snarare en uppsättning av besläktade metoder, som blivit allt mer populär är Design thinking. Den används för att formulera strategier och lösningar genom en kreativ och utforskande process.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Design thinking – en metod, eller snarare en uppsättning av besläktade metoder, som blivit allt mer populär. Den används för att formulera strategier och lösningar genom en kreativ och utforskande process. Metoden har använts inom designområdet sedan flera decennier och så småningom spridit sig till organisationsutveckling.

Design thinking handlar egentligen lika mycket om ett kreativt mindset som om metoder. Ett av de mest använda koncepten för Design thinking har utvecklats inom Stanford University och kan sammanfattas i följande steg:

  • Identifiera utmaningen
  • Sätt in dig i kundens situation
  • Definiera problemet
  • Omformulera problemet
  • Ta fram förslag till lösningar
  • Ta fram en prototyp (eller motsvarande)
  • Testa prototypen

Identifiera utmaningen

För ett företag kan det handla om behovet av att snabbt och kontinuerligt utveckla innovativa produkter för att ligga steget före konkurrenterna. För en myndighet kan det handla om att rollen har förändrats till följd av samhällsutvecklingen eller de politiska förutsättningarna.

Sätt in dig i kundens situation

innebär att skaffa sig en förståelse för kundens/användarens/brukarens behov. Att både förstå och utveckla en stark medkänsla med kunden. Det får man genom att umgås med kunden under en tid för att förstå dennas vardag. Det finns exempel på arkitekter som tillfälligt har bosatt sig i ett område för att förstå de boendes behov. ”Att gå i kundens skor” är en bra ledstjärna för vad man behöver göra för att förstå kunden.

Definiera problemet

innan man börjar titta på lösningar. Vilket problem som egentligen behöver lösas är sällan självklart. Ofta kan problemet vid en ytlig analys handla om en teknisk förändring, men vid en djupare analys finns det ofta bakomliggande faktorer som handlar om organisationen, styrningen och ledarskapet som behöver ingå i problemformuleringen.

Omformulera problemet

Efter att man definierat problemet behöver man gå tillbaka till den ursprungliga utmaningen och undersöka om problemformuleringen verkligen stämmer. Ofta behöver man omformulera problemet och detta kan behöva göras flera gånger i en stegvis och utforskande (iterativ) process.

Ta fram förslag till lösningar

När man bestämt sig för hur problemet ska formuleras jobbar man med att utveckla lösningsförslag. Lösningsförslagen är koncept som ligger till grund för en prototyp eller motsvarande som kan testas på kunderna.

Ta fram prototyp och testa lösningar

Om man jobbar med design av fysiska objekt är prototypen en modell av den färdiga produkten. Om det handlar om immateriella objekt, som till exempel en organisationsförändring, tar man inte fram någon prototyp utan går direkt från koncept till test. Även här är processen stegvis och utforskande – man testar ofta delar av lösningen på kunderna i olika omgångar innan man gör ett större användartest. I arbetet med att utveckla en ny organisation kan man till exempel ta fram olika förslag till organisering under workshoppar som testas på medarbetarna innan man formulerar det färdiga förslaget.

Vill du läsa mer? Detta är ett utdrag ur boken Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt som är utgiven på Sanoma utbildning och finns att köpa i bokhandeln. Om du är nyfiken på hur Sonder kan stötta din organisation inom förändringsarbete får du gärna ta kontakt med Love Lönnroth eller Hanna Melin. Du hittar oss här Vi på Sonder – Sonder

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!