Blogg

Skillnaden mellan det komplexa och komplicerade

En orsak till att ledarskap upplevs som svårt idag är att man försöker hantera komplexitet med verktyg som är framtagna för att lösa komplicerade problem. Man måste kort sagt lära sig förstå skillnaden mellan det komplexa och det komplicerade. 

komplicerat vs
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

En orsak till att ledarskap upplevs som svårt idag är att man försöker hantera komplexitet med verktyg som är framtagna för att lösa komplicerade problem. Man måste kort sagt lära sig förstå skillnaden mellan det komplexa och det komplicerade. 

Den komplexa domänen är det område där affärsutveckling och förändringsarbete befinner sig, där det handlar om att tänka nytt, inte vara hindrad av en massa strukturer och byråkrati. Framför allt handlar det om att vara flexibel och snabb med en hög anpassningsförmåga. Den komplexa domänen präglas av en hög dynamik och många oklara orsakssamband som hela tiden förändras på grund av till exempel den tekniska utvecklingen.  

Kontrasten till den komplexa domänen är den komplicerade, lagbundna domänen. Det är den domän där industriella produktionssystem befinner sig, där det handlar om att på ett förutsägbart och pålitligt sätt kunna repetera samma arbetsmoment och producera samma produkter år ut och år in utan att tappa kvalitet. 

Komplexa domänen 

 • Låg grad av förutsägbarhet
 • Kort eller obefintlig planeringshorisont
 • Branscherfarenhet kan vara en belastning
 • Effektivitet genom att jobba i team och lösa uppgifter i samverkan
 • Ledning och styrning genom självledarskap, organisationskultur och ett gemensamt syfte

Komplicerade domänen 

 • Hög grad av förutsägbarhet
 • Lång planeringshorisont
 • Branscherfarenhet är ofta nödvändig
 • Effektivitet genom uppdelning av arbetsuppgifter, standardisering och automatisering
 • Ledning och styrning genompoliciesoch regelverk 

Snabb och oförutsägbar utveckling med bakomliggande orsaker som teknisk utveckling i form av mobil teknik, e-handel, artificiell intelligens, globalisering, finanskriser och klimatkrisen gör att de flesta företag och organisationer nuförtiden befinner sig i den komplexa domänen mer än i den komplicerade. Det visar sig på flera sätt: 

 • Planeringshorisonten är kortare, där man förr gjorde detaljerade affärsplaner som sträckte sig över flera år gör man nu mindre detaljerade planer och prognoser som uppdateras fleragångerunderåret. 
 • Vid rekrytering ser man mer till attityd och värderingar och att personen ska passa in i organisationskulturen eftersom teamarbete är det normala.
 • En stor del av arbetsdagen tillbringas i möten inom och mellan team för att lösa arbetsuppgifter som kräver samverkan.
 • Det auktoritära ledarskapet har ersatts av coachande ledarskap och krav på självledarskap.

Komplexa problem kan inte lösas med komplicerade metoder 

Skiftet från den komplicerade till den komplexa domänen välkomnas av vissa chefer och medarbetare medan andra tycker att det är jättejobbigt. Det hänger delvis ihop med personliga preferenser och erfarenheter. Den komplexa domänen är obekväm för dem som trivs med lagbundenhet och regelverk. I den komplexa domänen trivs entreprenörer och kreativa personligheter som vill tänka nytt, sociala begåvningar som vill lösa uppgifter tillsammans och triggas av teamarbete. Skiftet från den lagstyrda domänen till den komplexa skapar konflikt inom företag och organisationer, samtidigt som det frigör kreativitet och leder till förnyelse. 

De företag och organisationer som leds av personer som tror att de fortfarande befinner sig i den komplicerade domänen har fått ett dysfunktionellt beteende. Deras svar på utveckling och ökad komplexitet är: fler regler och mer kontroll, fler mål och nya nyckeltal.  

Men det är viktigt att se att dysfunktionen inte är naturgiven. Den beror på att man försöker lösa problem inom den komplexa domänen med metoder från de lagstyrda domänerna – och det fungerar inte. Det krävs nya metoder. 

Vill du läsa mer? Detta är ett utdrag ur boken Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt som är utgiven på Sanoma utbildning och finns att köpa i bokhandeln. Om du är nyfiken på hur Sonder kan stötta din organisation inom förändringsarbete får du gärna ta kontakt med Love Lönnroth eller Hanna Melin. Du hittar oss här Vi på Sonder – Sonder 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!