Blogg

Högre innovationstakt med syftet som vägledning

Jag är övertygad om att vi är på väg in i en ny era av organisationer som kommer verka utifrån ett högre syfte med sin verksamhet.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Jag är övertygad om att vi är på väg in i en ny era av organisationer som kommer verka utifrån ett högre syfte med sin verksamhet. Med syfte menar jag vad organisationen gör för att bidra till en bättre värld. I en organisation med ett klart syfte kommer fortfarande ekonomisk lönsamhet vara en nyckel, ett viktigt medel för att uppnå dess uppgift mot omvärlden.

Syftet som riktning

Förutom att driva förändring i den omvärld som organisationen befinner sig i kan ett syfte även skapa riktning och mening för dem som jobbar i organisationen. En riktning som kan skapa ett rikare arbetsliv och ett verkligt engagemang. Med ett syfte kan en organisation också skapa en större källa för innovation.

Syftet som grund för innovation

Med ett syfte som utgångspunkt skapas en utforskande inställning till organisationens strategiska vägval, istället för att vara reaktiv och svara på konkurrenternas senaste drag. Organisationer med ett starkt syfte begränsar inte sin affär och verksamhet till en marknad eller en produkt, utan bygger istället nätverk av produkter och partners som enskilt och tillsammans tar dem närmare sitt syfte.

Organisatorisk soul searching

Tidigare har en organisations syfte haft funktionen som något starkt förknippat med att forma organisationskulturen. Och på samma sätt som en enskild persons sökande efter sitt syfte ibland upplevs som ”flummigt” och svårt att navigera i, upplever jag att en organisations syfte ibland ges samma epitet. Därför kanske vi behöver inse att den omvärld vi lever i kräver att vi ägnar oss åt lite organisatorisk (och personlig!) soul searching. För att kunna svara upp och navigera i en allt mer komplex omvärld.

Vad är ert syfte?

Att förstå och definiera sin organisations syfte är troligtvis varken en linjär eller en enkel process, men man kan ändå tänka sig att några komponenter blir viktiga.

  • Låt det ta den tid som det behöver
  • Inspireras av andra (kunder, trender och andra organisations syften), men låt det vara en intern process
  • Involvera fler än du tror – vad är dina kollegors visioner och drömmar för er organisation?

Mera lästips!

Ett lästips på ämnet är artikeln i Harvard Business Review – Put Purpose at the Core of Your Strategy  som förtydligar vad det innebär att vägledas av sitt syfte.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!