Blogg

Kommer trevliga typer alltid sist?

Jag läste nyligen en presentation inom personlighetspsykologi med den provocerande titeln ”Do Nice Guys and Gals Really Finnish Last?”. Psykologen Tim Judge redogör för forskning /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Jag läste nyligen en presentation inom personlighetspsykologi med den provocerande titeln ”Do Nice Guys and Gals Really Finnish Last?”. Psykologen Tim Judge redogör för forskning om personer som ligger högt på skalan för ”agreeableness” (dvs hur trevliga de uppfattas vara). Och jo, det finns övertygande evidens om att personer som ligger högt på den skalan, det vill säga trevliga och snälla typer, har lägre inkomst och mindre attraktiva jobb än otrevliga typer.

Det skiljer också mellan män och kvinnor på den här skalan. Kvinnor som har låg ”agreeableness” har i genomsnitt något högre inkomst än kvinnor som ligger högre på ”agreeableness”. För män är skillnaderna betydligt större. Otrevliga killar har betydligt högre inkomst än trevliga killar.

Faktorer för ett bra samspel

Google som forskat mycket på vilka team som är framgångsrika kom fram till att de team som har ett bra samspel är de som är mest effektiva, oavsett talangen hos individuella teammedlemmar. Och den främsta faktorn för ett bra samspel är enligt Googles data ”psychological safety”. Det vill säga att teammedlemmarna vågar öppna upp för varandra och visa sig sårbara. Trevliga killar och tjejer har rimligen lättare att skapa en miljö som känns trygg jämfört med knölaktiga typer som ständigt utmanar de andra medlemmarna i gruppen.

I traditionella, byråkratiska organisationer belönas individuella supertalanger rikligt. Vi har också en vurm för individuella stjärnor, vilket visar sig i fenomen som Veckans Affärers lista över just supertalanger. Samtidigt är det som sagt allt mer som talar för att framgång i en modern organisation som jobbar teambaserat i längden borde gynna snälla typer som är bra på att skapa psykologisk trygghet.

Vem kommer att belönas i framtiden?

Kommer trevliga killar och tjejer att belönas mer i framtiden eller kommer de fortsätta att ligga sämre till? Kanske är Me too-rörelsen ett tecken på att det håller på att ske en omvärdering av de knölaktiga typerna. Det vore intressant att veta om det också avspeglar sig på Tinder – blir knölarna bortsvajpade eller får de snälla typerna stryka på foten där också?

Källor

Googles Re:Work-projekt https://rework.withgoogle.com

Timothy A. Judge: DO NICE GUYS AND GALS REALLY FINISH LAST? And Other Factors of Workplace Inequality Influencing Career Success. Presentation 24 juni 2014, University of Notre Dame Alumni Association.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!