Blogg

Människors samspel skapar kulturen i en organisation

I den bästa av världar skulle det räcka med att sätta ett mål för vad man vill uppnå, välja de områden man behöver jobba med /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

I den bästa av världar skulle det räcka med att sätta ett mål för vad man vill uppnå, välja de områden man behöver jobba med för att nå dit och samla rätt kompetens för att genomföra arbetet. Riktigt så enkelt är det dock inte, det vet vi alla. Alla de egenskaper, attityder och beteenden som gör att människor kan skapa stordåd och fantastiska resultat, kan hindra eller förstärkas beroende på hur samspelet mellan människorna fungerar.

En organisations kultur handlar om just det – samspelet mellan människor som formar de mönster av beteenden och synsätt som skapar en speciell anda och atmosfär i organisationen.

Medvetenhet om sin kultur- en framgångsfaktor

En modern organisation är väl medveten om sin kultur och att den i sig är en av framgångsfaktorerna för organisationens långsiktigt hållbara utveckling. Men till skillnad från andra styrmekanismer som en organisation har att spela med för att genomföra sitt uppdrag och skapa önskat resultat är organisationskulturen inte lika enkel att rama in eller förutsäga. För att utveckla och förändra en organisationskultur behöver vi ge oss in på ett helt annat, mer komplext och oförutsägbart område – vi människor! Då handlar det inte främst om våra kunskaper och erfarenheter, utan något betydligt mer personligt – våra värderingar, attityder och beteenden. Det handlar om oss som individer och hur vi ser på oss själva och varandra. Frågor som ofta uppstår är:

  • Kan man verkligen ha synpunkter på medarbetarens beteenden och attityder eller blir det lite för privat?
  • På vilket sätt kan man påverka dessa beteenden och attityder?
  • Vad krävs egentligen för att förändra sociala strukturer och kulturella beteendemönster. Är det ens möjligt?

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!