Blogg

Teori X och Y antaganden om motivation

Teori X och Y är välkända teorier som beskriver ett antal antaganden om motivation och som i sin tur beskriver vilken typ av t ex ledarskap som /../

teori X och Y
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Teori X och Y är välkända teorier som beskriver ett antal antaganden om motivation och som i sin tur beskriver vilken typ av t ex ledarskap som krävs.

Teori X och Y

Teori X säger att människan är lat och ovillig att arbeta, varför vi måste kontrollera och styra henne. Teori Y däremot menar att människan är aktiv i sig själv och strävar efter ansvar och självstyrning. När vi utgår från den hierarkiska managementmodellen utgår vi i stort från en människosyn i linje med teori x, även om jag nog tror att de flesta anser att teori y bättre beskriver vad som motiverar dem.

Det skulle i sådana fall innebära att vi bygger organisationer i enlighet med teori x, trots att de allra flesta uppnår betydligt bättre resultat om vi bygger organisationer enligt teori y. Vi tror även att andra människor absolut skulle handla opportunt om de fick chansen, även om vi själva försöker göra rätt för oss, och så bygger vi våra organisationer och kontrollsystem efter dem.

Så hur ska vi göra istället då?

Vi behöver börja med att ifrågasätta våra föreställningar om vilka drivkrafter människor verkligen har och vad de innebär för deras agerande. En pågående dialog tillsammans med de man arbetar med, om vad som krävs av organisationens struktur och kultur för att vi ska bli motiverade och ge varandra de bästa förutsättningarna att vara våra bästa jag.

Men det är inte realistiskt att tro att vi kan ändra synen vi byggt upp våra organisationer kring i decennier, i en handvändning. Men genom att utmana vår människosyn, släppa på våra kontroll- och uppföljningssystem och justera våra strukturer så märker vi omedelbara effekter på engagemang och ansvarstagande i vår organisation, det har jag själv upplevt.

Fokusera på vad ni uppnår, inte vägen dit

Men när vi släpper på kontrollsystemen och låter människor leda sig själva i högre utsträckning kommer de välja vägar vi själva inte skulle valt för att uppnå ett visst resultat. Då är det lätt att se det som en bekräftelse på att vi släppt för mycket på kontrollen och behöver mer styrning. Vi måste tro att det finns fler sätt att utföra uppgifter på än det vi själva skulle valt, och ändå kanske vi uppnår samma saker. Eller så blir det ännu bättre, vem vet.

Det är ingen enkel sak att utmana de föreställningar vi har om andra människor. Det krävs övning, och kunskap om oss själva. Men vi har heller inte råd att inte ta vara på den potential som finns i våra organisationer, men som vi inte tar vara på idag.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!