Blogg

Med sunda ramar klarar vi oss utan chefer

Den vanligaste reaktionen jag får när jag berättar att jag inte har någon chef är ”att detta fungerar för vissa organisationer, men inte alla”. Det /../

Ramavtal underlättar vid upphandling. Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag.
Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Den vanligaste reaktionen jag får när jag berättar att jag inte har någon chef är ”att detta fungerar för vissa organisationer, men inte alla”. Det är inte min uppfattning. Däremot tror jag att vi under en väldigt lång tid har övat oss på ordningen att inget fungerar utan en hierarki, och att det därmed sitter djupt rotat hos oss.

Stabila ledstänger för en mer engagerad organisation

Givet det vi vet idag anser jag inte att den hierarkiska organisationen är det mest effektiva, ger det bästa resultatet, ej heller de mest engagerade medarbetare. För att kunna förändras mot en mer effektiv och engagerad ordning tror jag att det kommer att krävas stabila ledstänger. Ledstänger som tål både ifrågasättande och att bli utmanade.

En besökare på ett av våra frukostseminarier uttryckte det som att det som krävs är ett ”sunt ramverk” för att en organisation ska kunna gå mot ett mer distribuerat beslutsfattande, vilket jag tyckte var en väldigt bra beskrivning. Det behövs ett ramverk av transparens, stöd och tillit för att alla ska hitta meningen och sitt bidrag till organisationens syfte. Men ibland kanske det behövs något mer konkret att hålla i när vi ska börja praktisera ett annorlunda beslutsfattande. Hur gör man då?

Våra egna principer

På Sonder har vi några principer som vi alltid återkommer till. Dessa ledstänger ger mig som anställd på företaget något att återkomma till och diskutera kring med mina kloka kollegor när jag ska fatta beslut. Allt utgår från att ”alla förstår vår affär och agerar för företagets bästa”.

Våra fem principer är:

  • Vi prövar oss fram
  • Vi tar egna initiativ
  • Vi tänker tillsammans
  • Vi utvecklar varandra
  • Vi har enkla och flexibla strukturer

Inom vissa områden har vi känt att dessa principer inte är tillräckligt konkreta (t ex. när det gäller rekrytering) och då har vi satt några principer angående hur och vem vi vill rekrytera. Att parallellt med att ständigt utveckla tilliten mellan medarbetarna i organisationen, ta fram det ramverk som krävs för att utveckla ett mer effektivt och delegerat beslutsfattande tror jag tillsammans skapar ett sunt ramverk att agera utifrån.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!