Blogg

När förändring känns komplext, ta ett steg i någon riktning.

En av utmaningarna med dagens organisationer är att vi har svarat upp mot en allt mer komplex verksamhet, med komplicerade lösningar. Lösningarna har blivit fler och fler, och till slut har vi fått ett myller av strukturer och modeller som blir allt svårare att navigera bland.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

En av utmaningarna med dagens organisationer är att vi har svarat upp mot en ökande komplexitet, med allt mer komplicerade lösningar. Till slut har vi fått ett myller av strukturer och modeller som blir svåra att navigera bland.

Vi på Sonder tror att det finns ett annat sätt att göra saker på. Men hur gör man då? Vad börjar jag med om jag vill påverka min organisation i en annan riktning? På Sonder gillar vi principer, och kanske kan någon av principerna nedan hjälpa dig på vägen.

Vad är det minsta vi behöver för att börja?

Ibland är de nyttigt att vända på invanda resonemang. Exempelvis är det lätt att lista och ta ansvar för allt vi skulle kunna göra för att utveckla en struktur. Det kan till exempel handla om en ny roll, där vi vill fördefiniera allt som kommer att behöva finnas i en rollbeskrivning, vara tydliga med exakt vilka mandat och befogenheter rollen egentligen har osv. Vänder du istället på frågan – ”Vad är det minsta vi behöver för att kunna börja använda rollen/strukturen?” – så hamnar du ofta i ett annat läge. Då kan ni börja pröva er fram och kontinuerligt lägga till, där ni ser att det behövs mer.

Testa när det inte skadar verksamheten

När världen förändras och utvecklingen inte längre går att förutspå, då måste vi acceptera att vi inte längre kan kontrollera den. Istället har vi ett syfte vi vill uppnå och hittar möjligheter i vår omvärld som tar oss närmre vår möjlighet att uppnå vårt syfte.

För att kunna nyttja möjligheterna i omvärlden krävs att vi vågar testa nya vägar. Då kan vi luta oss mot principen ”good enough for now- safe enough to try”. Testa och justera snarare än planera och genomföra den perfekta lösningen.

Bygg vidare på det ni gillar

Förstärk och bygg vidare på saker som ni gillar, lägg mindre tid på det som inte fungerar. Att fokusera på det som inte fungerar tar ibland orimligt mycket av vår tid och energi.

”good enough for now- safe enough to try”

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!