Blogg

Relationer, lärande och kreativitet bygger framtidens organisationer 

Relationen till kunden och till det omgivande samhället är livsluften för den kreativa organisationen och grogrunden för innovation och utveckling.

relationer
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Organisation

Relationen till kunden och till det omgivande samhället är livsluften för den kreativa organisationen och grogrunden för innovation och utveckling. Inom dagens företag och organisationer flyttas den gamla tidens produktionskedja ut från den egna organisationen och tas över av högspecialiserade leverantörer. Det som blir kvar är en tjänsteverksamhet som skapar värde genom att ha så starka relationer som möjligt med så många kunder och framtida kunder som möjligt. Det är relationer och kreativitet som utgör kärnan i dagens värdeskapande, där det förr var arbetade timmar och kapital. 

Relationer är den viktigaste resursen 

Den gamla tidens industriella företag framstår som inåtvända i jämförelse med det ständiga relationsbyggande som pågår i de nya företagen. Industrierna var organiserade kring värdekedjor som följde en råvaras väg genom förädling till kunden. Värdekedjan kom genom bättre kommunikationer att brytas upp och utföras av många olika aktörer. Men när förädlingen i snabb takt har automatiserats finns det inte längre någon logik i att organisera kring värdekedjan.  

Tillverkningen är den enkla biten. Snart sagt vad som helst går att tillverka snabbt och billigt när man väl vet vad kunden efterfrågar. Det logiska idag är att organisera kring kundrelationen, kring värdegemenskapen med kunder som man bygger en personlig relation till. Inget företag kan längre vara opersonligt. Och vi behöver bli personliga på en annan nivå än vad vi varit tidigare. 

Ledarskap genom chefer till självledarskap 

Ledare och chefer som förr var fokuserade på att leda administrativa enheter behöver nu fokusera på att inspirera och coacha medarbetare som leder sig själva. De behöver skapa förutsättningar för att medarbetarna tar rätt beslut istället för att själva vara beslutsmaskiner. Dagens ledare styr genom kommunikation och exempel, inte genom order och instruktioner. 

Vi behöver alla förstå kunden 

Förr räckte det om vi lärde oss de färdigheter som jobbet krävde. Så länge vi la in våra timmar och gjorde det vi skulle fick vi behålla vårt jobb och vår inkomst. Vi ingick i ett system som krävde vår lojalitet och vår arbetsförmåga, men inte mer än det. Resten tog systemet hand om. Idag behöver vi ständigt utveckla oss själva för att förbli relevanta på arbetsmarknaden. Det spelar ingen roll hur många timmar vi lägger in, det som spelar roll är vilket värde vi lyckas skapa individuellt och i våra team. Värdeskapandet hänger på vår förmåga att skapa relationer till våra kunder och förstå deras behov. Det är inte längre den exklusiva uppgiften för en marknadsavdelning eller en säljavdelning att förstå kunden, utan en uppgift för var och en, oavsett om våra kunder är interna eller externa. 

Vi behöver alla utveckla oss själva 

Vi går igenom ett skifte som innebär att var och en av oss tar ett stort ansvar för vår personliga utveckling och vårt personliga ledarskap. Vi utvecklar nya verktyg för att leda oss själva, leda grupper och leda organisationer. Förståelsen för våra styrkor och svagheter i olika sammanhang är en kärnkompetens. Att leda förändring, att vara en förändringsledare, börjar med att vi leder oss själva. Bara genom att utveckla det mänskliga mervärdet kan vi fortsätta vara relevanta i en värld där maskinerna tar över allt mer av värdeskapandet. 

Vill du läsa mer? Detta är ett utdrag ur boken Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt som är utgiven på Sanoma utbildning och finns att köpa i bokhandeln. Om du är nyfiken på hur Sonder kan stötta din organisation inom förändringsarbete får du gärna ta kontakt med Love Lönnroth eller Hanna Melin. Du hittar oss här Vi på Sonder – Sonder 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!