Blogg

Sida – medskapande visionsprocess 

Visionsprocessen har hjälpt oss finna mening i vårt uppdrag.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

En vision kan vara ett dokument som ledningsgruppen tar fram för att plantera flaggan i framtiden, i förhoppningen om att medarbetarna ska finna kraft i en gemensam riktning.

Eller så låter man medarbetarna vara med och skapa visionen för att ta tillvara den samlade förmågan inom hela organisationen. Karolina Hulterström, chef för enheten för lärande och organisationsutveckling, berättar om Sidas visionsprocess som hon var en av de drivande krafterna bakom.

En ny vision på 6 månader

Karolina: –Carin Jämtin bestämde snart efter att hon tillträtt som generaldirektör 2017 att Sida behövde ta fram en ny vision. Hon ville ha en deltagande, inkluderande och snabb process som involverade alla Sidas drygt 700 medarbetare. 

Karolina fick tillsammans med en annan enhetschef ett delat ansvar för att på kort tid ta fram en process med sikte på att den nya visionen skulle finnas framme inom sex månader. Till sin hjälp hade de ett mindre team och två konsulter från Sonder som bollplank. 

Sonders uppdrag

Karolina: –En viktig fråga vi ställde oss i början av arbetet var vad visionen skulle göra för oss? Vi ville skapa en vision som gör det möjligt för oss att samlas kring vårt uppdrag. Sida var en organisation med alltför tydliga stuprör och det var ibland svårt att se helheten. Det var viktigt att se var vårt främsta mervärde finns och vilka roller vi behöver utveckla. Vi behöver utvecklas i samma takt som världen förändras. En bärande tanke var att använda vår egen organisations kunskap och kompetens. Vi har enorm kunskap internt inom Sida.  

Sonders konsulter hjälpte projektgruppen ta fram ett workshopkoncept för att Sidas chefer skulle kunna leda dialoger om visionen med sina medarbetare. Projektgruppen arrangerade även en serie workshops i Stockholm med utgångspunkt i frågan om vilka utvecklingsutmaningar som Sida och biståndet är till för att möta, samt vilka mervärden just Sida kan skapa. 

Visionsprocessen

Karolina: I Stockholm anordnade vi ett gigantiskt Open Space med 150-180 personer. Deltagarna fick bestämma vilka frågor som vi skulle fördjupa oss i. Vi landade i tolv frågor som vi borrade vidare i. För mig var det ögonblicket då jag kände att vi kan lita på den här organisationen. De vill bidra och de kan bidra. Alla visade en sådan vilja att bidra till att skapa visionen. 

Visionsprocessen har hjälpt oss finna mening i vårt uppdrag. Det är ett så starkt mänskligt behov. Den hjälpte oss också att koppla ihop glappet mellan vårt övergripande uppdrag och de dagliga arbetsuppgifterna. 

Hur fungerade det att jobba med Sonder som bollplank?

Karolina: Jag tycker att det funkade jättebra. Ni hjälpte verkligen oss att ge struktur och form på många lösa tankar vi hade men ni tog aldrig över. Vi ledde vår egen process. Att ni har varit bakom och inte lett processen är antagligen en anledning till att ledningen har fått en större tilltro till organisationen vartefter den här processen har pågått. 

Sonderpodden nr 28 berättar Karolina Hulterström om visionsprocessen. 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!