Blogg

Vill du att medarbetarna ska ta mer ansvar?

Många av våra kunder tycker det är svårt att veta hur man börjar utveckla framtidens organisation. Våra tankar utgår bland annat från att vi tror på /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Många av våra kunder tycker det är svårt att veta hur man börjar utveckla framtidens organisation. Våra tankar utgår bland annat från att vi tror på en annan typ av ledarskap. Vi tror på ett självledarskap som bedrivs av alla i organisationen. Vi tror att det fortsatt kommer att behövas personer som skapar förutsättningar för de andra att agera, men beslutsfattandet kan vara betydligt mer delegerat än idag. Det här känns svårt tycker många, både de som är chefer idag och de som inte är det.

Alla kan och vill

En viktig utgångspunkt i våra tankar om framtidens organisationer är att alla kan och vill fatta bra beslut. Men vi får inte glömma den struktur för beslutsfattande som vi kommer ifrån. En struktur där det fortfarande finns (uttalade eller outtalade) krav på att stämma av med närmaste chef inför beslutsfattande. Med de här kontrollmekanismerna kommer det bli svårt för organisationen att utvecklas i den hastighet den måste för att hänga med i dagens omvärld.

Släpp kontrollen!

En av våra starkaste drivkrafter med våra tankar om framtidens organisationer är att vi vill frigöra den potential som finns i varje organisation, men som vi inte utnyttjar fullt ut idag. Och faktum är att om man vågar släppa på kontrollen är det precis den potentialen som kommer frigöras och förutom en mer snabbrörlig organisation så får du förmånen att se någon växa och ta ansvar på det sätt du kanske tidigare önskat. Så våga lita på att någon kan fatta beslut förutom chefer! Våga släppa in andra i frågor och forum där de tidigare inte varit.

Se till att stöd finns när det behövs

Beslutsfattande är inte alltid lätt. Många faktorer spelar in och en del av dem får olika betydelse beroende på vem du frågar. För att se till att processen till ett större ansvarstagande ska bli så lustfylld och produktiv som möjligt är det viktigt att det finns stöd på vägen, om någon skulle behöva det. Stödet kan vara personligt i form av uppmuntran och pepp, men även enkla strukturer. Strukturerna kan till exempel vara några enkla principer ni kommer överens om, eller ett forum där ni ses och utvärderar hur det går.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!