Blogg

Syftet – en god affär

Ett högre syfte som på något sätt förbättrar människors liv är nyckeln till tillväxt och framgång över tid. Det räcker inte med att endast formulera /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Ett högre syfte som på något sätt förbättrar människors liv är nyckeln till tillväxt och framgång över tid. Det räcker inte med att endast formulera några högtidliga fraser, organisationen behöver utgå ifrån syftet i sin verksamhet.

Framgångsrika företag utgår från ett högre syfte

I en intressant studie där Jim Stengel tittade på framgångsfaktorerna hos 50 000 företag av olika slag, i olika branscher över hela världen under 10 år, fann han att 50 företag stack ut med två saker gemensamt:

1. De hade betydligt högre tillväxt, ofta 3 – 4 gånger högre än jämförbara företag.
2. All verksamhet utgick från ett högre syfte, som på något sätt förbättrade människors liv

Företagens syfte var att framkalla något av följande:

Glädje – skapa glada upplevelser och nya möjligheter
Relationer – underlätta att hålla kontakten med varandra
Upptäckter – upptäcka nya saker
Stolthet – öka upplevelser av självkänsla, styrka och trygghet
Samhällspåverkan – påverka samhället i stort och utmanar det vi idag tar för givet

Grunden för nära relationer med kunderna

Allt företaget gör bidrar till kundvärde, inte bara själva produkten eller tjänsten. Även hur man upptäcker den, köper den och känner sig tillsammans med den, är en del av kundupplevelsen. Om exempelvis hållbarhet är viktigt för kunden stärks lojaliteten till företag som förknippas med hållbarhet. För ett företag som verkligen lever syftet fullt ut, genomsyras även relationen med kunderna av det.

Öppnar upp för nya möjligheter tillsammans med partners

Syftet ska naturligtvis vara utgångspunkt även i affärsutvecklingen. I vår allt mer komplexa värld blir det än viktigare att tänka tillsammans med andra, korsbefrukta idéer och skapa nya lösningar för kunderna. [en-syftesdriven-natverkslogik style=””]

När två parter har ett gemensamt syfte, eller syften som kompletterar varandra, blir förutsättningarna för samarbete helt andra. Tilliten och kreativiteten lyfts till en ny nivå. Något vi själva upplevde när vi såg hur Skellefteå Krafts syfte kompletterade Teslas och hjälpte dem finna varandra som samarbetspartners.

Whitepaper

Vill du läsa mer om vår syn på hur värdenätverk och kunskapsnätverk kommer att bli ännu vanligare i framtiden och hur företag kommer att sluta upp kring gemensamma syften så är du välkommen att ladda ned vårt whitepaper.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!