Tre medskick om ni är i färd med att ta fram en digital strategi

Känns det fortfarande som att digitalisering är ett svart hål som ni som organisation inte riktigt vet hur ni ska förhålla er till? Har ni svårt att navigera bland alla avancerade tekniker och digitala agendor?

Vi på Sonder hjälper ofta våra kunder med att skapa ett förhållningssätt till digitalisering genom en digital strategi. En strategi som skapar riktning och en ambitionsnivå för de förflyttningar ni vill åstadkomma med digital teknik. Nedan delar vi med oss av tre medskick om ni är i färd med att ta fram en digital strategi.

  1. En digital strategi skapar ett förhållningssätt och ett sammanhang för era idéer. Digitalisering skapar utvecklingsmöjligheter för både nya erbjudanden och för effektivisering av den interna verksamheten. Utan sammanhang har dock tekniken begränsat värde. Teknikernas egenskaper måste anpassas till den kontext och verksamhet som ni bedriver.
  2. Utgå från förmågor ni vill uppnå och testa idéer som hjälper er att utveckla dessa. Med hjälp av den digitala strategin uttrycker ni den riktning ni vill gå, eller de förmågor ni vill utveckla. I utvecklingsarbetet i denna riktning blir det sedan viktigt att identifiera de initiativ som leder er dit och skapa värde genom ett iterativt arbetssätt, snarare än en plan.
  3. Förankring och kunskap, en förutsättning.  En utav framgångsfaktorerna vi ofta ser är att det behöver finnas tillfällen att prata om vad digitalisering innebär för verksamheten och hur det kan förändra den verksamhet ni bedriver. Ett sätt är att hålla öppna möten där intresserade diskuterar olika teman eller tekniker.

Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver stöd!

Läs även

Hör gärna av dig