Blogg

Tummen upp för grupp!

I så gott som alla mina uppdrag rör vi oss i dimensionerna Organisation, Grupp och Individ. Alla tre dimensionerna är lika viktiga att ha med i allt vi gör i våra organisationer. Men gör vi tillräckligt i dem alla tre?

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

I så gott som alla mina uppdrag rör vi oss i dimensionerna Organisation, Grupp och Individ. Organisation handlar om systemet där summan av alla delarna förväntas bilda en helhet och helst en större sådan än summan av alla delarna. Grupp är de konstellationer vi använder oss av för att bedriva verksamhet i den riktning som vi önskar att organisationen ska utvecklas. Individ är förstås alla vi människor som med våra olika erfarenheter, kunskaper och förmågor är motorn och kraften i det som görs.

Grupp – en viktig del i organisationer

Alla dessa tre dimensioner är lika viktiga att ha med i allt vi gör i våra organisationer. Men gör vi tillräckligt i dem alla tre? Organisation tror jag de flesta är överens om att fokus ligger på. Fler och fler organisationer jobbar också oerhört mycket med att försäkra sig om att kunna attrahera, utveckla och behålla de individer som behövs. Ingen tvekan om detta. För individ och organisation tar vi fram olika program och processer där vi ständigt ser över läget och genomför utveckling. Men hur står det till med gruppdimensionen? Har vi utvecklingsplaner för våra grupper? Får grupper tillräckligt med tid och resurser för att utvecklas som grupp?

För grupper har vi, och med en rad olika syften – ledningsgrupper, kommittéer, arbetsgrupper, projektteam etc. Vi träffas i en rad olika mötesformer – avdelningsmöten, enhetsmöten, arbetsplatsträffar, informationsmöten, workshops. Vilka insatser vi gör för gruppen i de här sammanhangen påverkas förstås av dess syfte och uppdrag. Men nästan oavsett detta så läggs fokuset ofta främst på själv uppstarten av en grupp – lära känna varandra, förstå uppdraget och forma roller och det arbete som ska utföras.

Grupputveckling – bra för individ, team och verksamhet

Den initiala delen av en grupps utveckling är viktig för fortsättningen men saker och ting händer ju. Gruppens dynamik förändras i takt med att uppdraget fortgår, inte minst med tanke på de inre och yttre krav och förväntningar som också förändras under tidens gång. Att följa gruppens aktiviteter och resultat är viktigt men inte alltid tillräckligt för gruppens utveckling som grupp. Vad händer i gruppen? Hur mår vi? Fungerar våra relationer optimalt?  Utgör vi det bästa för varandra? Frågor som behöver vara lika valida och självklara att prata om som Hur går det? Följer vi planen? Får vi de resultat vi önskar?

Kanske behöver vi även fundera på vår syn på grupper rent allmänt. Vilken tilltro till grupper har vi egentligen? Vi kan ha tillit till individer var och en – men litar vi verkligen på gruppen av individer? Tror vi fullt och fast på att dessa kan fungera? När vi inte gör det så finns risk att vi påverkar individerna en och en för att få dem att ”göra rätt” i gruppen. Men det ger oss inga trygga, effektiva och kreativa team i våra verksamheter. Och vi behöver fungerande team mer nu än någonsin tidigare. Då behöver vi också helt enkelt tro på och jobba med gruppen som grupp mera. Det gynnar oss både som individer och som organisationer.

Du har väl inte missat Sonderpodden

Om du tyckte att detta blogginlägg var intressant kanske du också kan vara intresserad av att lyssna på Sonderpodden avsnitt 38 som handlar om vad ett team egentligen är för något och vad som kännetecknar framgångsrika team och framgångsrika teamledare.

 

 

 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!