Blogg

Ett [av flera] sätt att förstå verksamhetsutveckling

Det är en tidig morgon på en av Stockholms mer intensiva tunnelbaneperronger. Kaffet i den ena handen och portföljen i den andra. Genom myllret hör /../

Ett [av flera] sätt att förstå verksamhetsutveckling
Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Det är en tidig morgon på en av Stockholms mer intensiva tunnelbaneperronger. Kaffet i den ena handen och portföljen i den andra. Genom myllret hör jag en bekant röst och jag får ögonkontakt med en tidigare studiekamrat – även han med en kaffe och portfölj. Vi konstaterar, utan att nämna det, att vi ska åt samma håll och inom loppet av en minut sitter vi bredvid varandra inne i vagnen varpå jag fick frågan:

Vad jobbar en managementkonsult egentligen med?

Lite slarvigt, och på gränsen till naivt, svarade jag att det oftast handlar om olika former av verksamhetsutveckling. Det här var ett sådant ögonblick då man kan se i den andres ögon att svaret inte var tillräckligt… Om inte blicken avslöjade mitt bristande svar så gjorde absolut nästa fråga det:

Vad gör man när man arbetar med verksamhetsutveckling då?…

”Nästa: Karlaplan”. Dags att gå av. Våra vägar skiljdes åt och möjligheten att utveckla mitt svar försvann. Väl på kontoret insåg jag att begreppet verksamhetsutveckling är mångfacetterat och kan förklaras på olika sätt. I denna text gör jag ett försök att förklara hur verksamhetsutveckling kan förstås på en generell nivå, och samtidigt kan jag säkerställa att jag nästa gång bättre kan förklara vad jag faktiskt arbetar med – kalla det reaktiv proaktivitet om du vill.

Verksamhetsutveckling som begrepp

Ibland upplever jag att det språk som används inom vår bransch tenderar vara (onödigt) svårbegripligt, mycket på grund av användningen av flertalet diffusa och otydliga begrepp. ”Verksamhetsutveckling” är en klassiker, åtminstone för mig som både arbetar med det och slänger mig med begreppet för att försöka sätta ord på både det ena och det andra.

Ett annat sätt att beskriva verksamhetsutveckling är arbetet med att ”utveckla arbetssätt och processer”, men samtidigt är det som att påstå att du har läst hela boken så länge du läst prologen. Verksamhetsutveckling är inte självförklarande och statiskt, utan det kan ta sig till uttryck på olika vis beroende på kontext och perspektiv…

Verksamhetsutveckling i praktik

Verksamhetsutveckling bör inte tas för givet och det ska inte heller tolkas vara något one-time-project som kan likställas med löften om ökad effektivitet, en stärkt kultur och gröna siffror på sista raden. Det bör i stället vara en lika självklar del av en organisation som HR, men med fokus på att främja organisatorisk utveckling i takt med ökade lärdomar och den allt mer föränderliga omgivningen.

Vad en verksamhetsutvecklare bör fokusera på, åtminstone inledningsvis, är att implementera en övergripande strategi som kan guida ledare och medarbetare. I detta arbete bör samtliga i organisationen inkluderas och det behöver finnas en acceptans avseende omgivningens komplexitet och en genuin tro på människan.

Vid sidan av strategi finns ofta skäl att identifiera och analysera styr-, stöd- och kärnprocesser. Frågor som ”varför gör vi det vi gör och vilket värde produceras?” behöver bearbetas och en varsamhet om att inte skapa allt för rigida processer behöver finnas.

Vidare behöver en verksamhetsutvecklare säkerställa att det finns strukturer som är mottagliga för förändring och som kan främja utveckling. Organisatoriska strukturer, strategier, styrningsmekanismer, verktyg och processer behöver hela tiden vara föremål för utvärdering och revidering vid behov.

Gällande arbetsmetodik förespråkar jag att arbeta utifrån agila principer, detta då verkligheten tenderar att åskådliggöra på förhand icke-identifierade behov och problem längs vägen. Skiftande prioriteringar brukar därför vara en naturlig del av en verksamhetsutvecklares vardag. En del kan se det som bortkastad tid när planer och mål hela tiden är föremål för revidering, men jag ser det snarare som ett sätt att anpassa sig till verkligheten och producera lärande. Att testa, utvärdera och att utvecklas är alltså en naturlig del av verksamhetsutveckling, enligt mig.

”Plans are worthless, but planning is essential.”
Dwight D. Eisenhower

Att skapa värde

När verksamhetsutveckling är en naturlig del av organisationen skapas värde. Ett värde som kräver omsorg, engagemang och en gnutta portion mod. Det är vad verksamhetsutveckling egentligen innebär: Att skapa maximalt med värde och säkerställa att organisationen är den bästa versionen av sig själv som möjligt.

Nästa gång någon frågar vad jag arbetar med så kanske jag inte ska säga ”verksamhetsutveckling”, utan i stället nämna att jag arbetar med att maximera värdeskapande. Men det är nog ännu mer förvirrande… Jag kanske bara ska hänvisa den frågande till detta blogginlägg nästa gång?

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!