Organisation

Samspelet mellan människor som skapar värde

När vi organiserar oss framöver är det vår kollektiva förmåga att skapa värde som måste stå i fokus. Det som gör att vi tillsammans kan åstadkomma så mycket mer än summan av våra individuella prestationer. Då är goda relationer och ett fungerande samspel betydligt viktigare än tydlig ansvarsfördelning och fastlagda mandat. Vi stödjer er när ni vill utveckla er organisation.

Dags att tänka om

Omorganisationer har hittills handlat om att fördela och tydliggöra ansvar och genomförts med fokus på att dela upp och avgränsa. Idag befinner vi oss dock i ett läge där behovet för de flesta snarare är att få människor att samverka, och att sammanfoga kompetenser i olika konstellationer som varierar över tid. Organisationer behöver därför utvecklas för att möjliggöra ett naturligt samspel mellan människor. Vår förmåga att skapa värde för omvärlden är också allt mer beroende av varje individs eller teams förutsättningar att ta ansvar och agera på signaler i sin omgivning.

Det gör att vi behöver tänka annorlunda vad gäller organisation.

Vi kan organisation

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med organisering av företag och myndigheter. Den tar vi med oss in i ett samarbete för att utveckla din organisation. Med oss har vi också en övertygelse och erfarenhet om hur ni kan skapa förutsättningar för en mer engagerande och agil organisation – som kontinuerligt kan utvecklas och anpassas efter intressenters förändrade behov.

Vårt samarbete kan omfatta hela din verksamhet, eller delar av den. Ibland har vi uppdrag där vi tillsammans med er ska hitta en organisationsstruktur som ger er bättre förutsättningar för värdeskapande. Eller så fungerar nuvarande grundstruktur bra, men ni vill distribuera ansvar och beslutsfattande i verksamheten och skapa bättre samverkan i organisationen.

I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med dig och dina kollegor. Vi har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Det är nödvändigt för att vi tillsammans ska skapa ett bra resultat.

Läs mer

Hör gärna av dig