Läs om Jonas

En engagerad konsult med erfarenhet av att stödja i transformativa uppdrag kopplade till teambaserad organisering och styrning

teambaserade arbetssätt

Kontaktinformation

Jonas Hallberg

Jonas är efter många år som konsult av naturliga skäl både erfaren och bred i sin förståelse, men det som uppskattas lika mycket av våra kunder är hans aldrig sinande nyfikenhet. På den specifika verksamheten med alla dess unika förutsättningar och begrepp – och på både vardag och målbilder hos just den aktuella organisationen.

Samma passion för det pågående paradigmskiftet gör att han under de senaste åren extra gärna stöttat i transformativa uppdrag kopplade till organisering och övergripande styrning, där traditionella styrmodeller för exempelvis budgetarbete har omprövats och utvecklats med utgångspunkt i agila principer. Han bidrar ofta i roller som projektledare eller ledningsstöd inom en enskild organisation, men också i större värdenätverk där olika aktörer behövt öppna upp hitta vägar att skapa värde tillsammans.

Läs vad Jonas Hallberg har skrivit

The Sonder Way

Vill du vara en del av ett nytt sätt att leda och organisera?