Verksamhet- och eknomistyrning

0708-50 61 75

Jonas Hallberg

Jonas är efter många år som konsult av naturliga skäl både erfaren och bred i sin förståelse, men det som uppskattas lika mycket av våra kunder är hans aldrig sinande nyfikenhet. På den specifika verksamheten med alla dess unika förutsättningar och begrepp – och på både vardag och målbilder hos just den aktuella organisationen.    

Samma passion för det pågående paradigmskiftet gör att han under de senaste åren extra gärna stöttat i transformativa uppdrag kopplade till organisering och övergripande styrning, där traditionella styrmodeller för exempelvis budgetarbete har omprövats och utvecklats med utgångspunkt i agila principer. Han bidrar ofta i roller som projektledare eller ledningsstöd inom en enskild organisation, men också i större värdenätverk där olika aktörer behövt öppna upp hitta vägar att skapa värde tillsammans.   

Hör gärna av dig