0739-05 29 59

Sebastian Beijer

Sebastian är en konsult med den fantastiska kombinationen av eftertänksamhet och väldigt kort startsträcka. Han sätter sig lyhört in i en ny kontext och dess olika perspektiv, för att sedan snabbt kunna omsätta mixen till gemensamma bilder som alla kan känna igen sig i. En analytisk förändringsledare!  

Hos våra kunder bidrar han brett inom ramen för större uppdrag, inte minst i designarbete kopplat till organisering, styrning och digitalisering. Där jobbar han bland annat med olika typer av analysinsatser, ofta genom teamledning i en grupp av interna kompetenser.   

 

Hör gärna av dig