Blogg

Vad är en designsprint?

Den huvudsakliga idén med en designsprint är att komprimera arbetet och beslutsfattandet för att snabbt komma fram till en genomtänkt och hållbar lösning som redan blivit testad på kund. Det innebär att i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen få värdefulla kundinsikter i ”skarpt läge” som dessutom inte kräver tunga investeringar.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Vad är det bästa med att vara konsult? För mig är svaret på den frågan variationen. Variationen på uppdrag, kunder, organisationer och deras utmaningar. För ett tag sen blev jag och en kollega tillfrågade om vi kunde genomföra en designsprint tillsammans med en av våra kunder. Sprinten skulle handla om att ta fram ett alternativ för konsumenten att få hem sina varor från butik – istället för att använda en plastpåse. Vi skulle kasta oss in i ett sammanhang med komplexa frågeställningar inom erbjudande­utveckling och hållbarhet, allt med ett tydligt kundfokus. ”Självklart” svarade vi.

En kundorienterad innovationsprocess

En designsprint är en metod och innovationsprocess som under fem dagar samlar ett tvärfunktionellt team för att arbeta fokuserat och iterativt med en särskild utmaning. Metoden bygger till stor del på forskningen inom Design Thinking och är utvecklad av Google Ventures i deras ambition att hjälpa de startup-bolag som de har investerat i – efter 100+ sprintar har metoden kontinuerligt utvecklats och finjusterats.

Den huvudsakliga idén med en designsprint är att komprimera arbetet och beslutsfattandet för att snabbt komma fram till en genomtänkt och hållbar lösning som redan blivit testad på kund. Det innebär att i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen få värdefulla kundinsikter i ”skarpt läge” som dessutom inte kräver tunga investeringar.

En metod med flera användningsområden

Designsprinten som metod går att använda på flera olika utvecklingsområden även om tankarna går främst åt produkt- och tjänsteutveckling. Anpassas metoden lite fungerar den enligt mig lika bra på interna frågor såsom organisations- och verksamhetsutveckling. Oavsett användningsområde får metoden störst effekt om det (1) står mycket på spel, (2) finns ont om tid, eller (3) ett projekt/initiativ har fastnat.

Kombinationen process och team skapar designsprinten

Designsprint är en fördefinierad fem-dagars process där varje dags output ger input till nästkommande dag. Utifrån de satta ramarna blir sprinten alltid som bäst när den får justeras och anpassas till den aktuella kontexten och behovet. I korta drag ägnar det tvärfunktionella teamet sig åt följande under veckan:

Måndag – ringa in och identifiera utmaningen

Tisdag – identifiera möjliga lösningar

Onsdag – välja lösning

Torsdag – bygga prototyp

Fredag – testa prototyp

På så sätt har teamet testat en färdig prototyp på slutkund när de packar ihop på fredagseftermiddagen. Så även teamet som stod inför utmaningen med plastpåsarna, vilket jag beskriver närmare i inlägget ”Lärdomar från en veckas designsprint”.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!