Posts by Sebastian Beijer

Vad är en designsprint?

Förändring

Den huvudsakliga idén med en designsprint är att komprimera arbetet och beslutsfattandet för att snabbt komma fram till en genomtänkt och hållbar lösning som redan blivit testad på kund. Det innebär att i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen få värdefulla kundinsikter i ”skarpt läge” som dessutom inte kräver tunga investeringar.

Read more

Lärdomar från en veckas designsprint

Förändring

Vi hade avsatt en veckas tid och följde den fördefinierade processen som är en designsprint, samtidigt som vi anpassade upplägget till den aktuella utmaningen och förutsättningarna. Varje sprint ger nya lärdomar och verktyg som är viktiga att ha med sig inför nästa sprint. Jag listar några av dem som jag tog med mig ifrån just den här veckan

Read more
Hör gärna av dig