Blogg

Lärdomar från en veckas designsprint

Vi hade avsatt en veckas tid och följde den fördefinierade processen som är en designsprint, samtidigt som vi anpassade upplägget till den aktuella utmaningen och förutsättningarna. Varje sprint ger nya lärdomar och verktyg som är viktiga att ha med sig inför nästa sprint. Jag listar några av dem som jag tog med mig ifrån just den här veckan

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Jag har i en tidigare blogg beskrivit mer grundläggande vad en designsprint är. I den här bloggen tänkte jag återge en del av de lärdomar som jag tog med ifrån en designsprint vi genomförde tillsammans med en av våra kunder.

En intensiv vecka med kunden i fokus

Vad hände med kunden som stod inför utmaningen att hitta en alternativ lösning till plastpåsar att bära hem varorna i? Det var en intensiv vecka som bestod av svåra frågeställningar och frustration, men också en hel del skratt och en stor mängd kreativitet.

Vi hade avsatt en veckas tid och följde den fördefinierade processen som är en designsprint, samtidigt som vi anpassade upplägget till den aktuella utmaningen och förutsättningarna. Varje sprint ger nya lärdomar och verktyg som är viktiga att ha med sig inför nästa sprint. Jag listar några av dem som jag tog med mig ifrån just den här veckan:

Detaljstyr inte vad sprinten ska uppnå

Som initiativtagare till en designsprint är det viktigt att inte detaljstyra vad sprinten ska uppnå. Försök istället ha tillit till teamet och ge breda ramar inför en sprint. I fallet med plastpåsarna hade vi en bred och bra sprintfråga: Hur ska kunden ta hem sina varor? Tyvärr fanns också premissen ”det får inte bara vara en ny plastpåse men i ett annat material”, vilket begränsade tankeprocessen och kreativiteten.

Vikten av rätt personer i rummet

Att genomföra en designsprint innebär att fatta flera viktiga beslut under väldigt kort tid. Det är då viktigt att teamet består av individer som har rätt kompetens och är insatta i frågan. Det är dessutom viktigt att teamet har eller får mandat för att fatta de beslut som krävs för att utforma prototypen – inte för en full lansering med vad allt det innebär.

Engagerat deltagande

Det är även viktigt att varje deltagare är med i samtliga moment under veckan. Det blir direkt svårare om några deltagare hoppar in och ut eftersom de behöver då uppdateras om processen och de vägval som har gjorts. Om det skulle vara så att de inte håller med är det lätt att hamna i repetitiva diskussioner som teamet redan har gått igenom och vidare ifrån.

Teamet behöver känna att resultatet kommer tas om hand

För att inte tappa engagemang under sprinten är det viktigt att teamet hela tiden känner att resultatet har en ärlig chans att tas om hand och realiseras efter att sprinten är genomförd. Det bidrar till större kreativitet och innovationskraft, vilket i slutändan ger ett bättre värde på investerad tid.

Det här var några av de lärdomar som jag tar med mig inför min nästa sprint. Om du är nyfiken på hur en designsprint kan skapa värde för er organisation och om ni vill ha stöd i genomförandet, hör gärna av er! Vi kommer med stor sannolikhet svara ”självklart”.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!