Blogg

10 tankar om team

Karin och Love träffades för att göra ett poddavsnitt om teamutveckling. Det blev till slut två avsnitt: Ett om arbete i team på generell nivå och ett om olika verktyg för teamutveckling med utgångspunkt i Googles modell för att skapa effektiva team. Här är ett utdrag från första poddavsnittet från juli 2019.

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Karin och Love träffades för att göra ett poddavsnitt om teamutveckling. Det blev till slut två avsnitt: Ett om arbete i team på generell nivå och ett om olika verktyg för teamutveckling med utgångspunkt i Googles modell för att skapa effektiva team. Här är ett utdrag från första poddavsnittet från juli 2019.

Varför har team blivit viktigt?

Love: Vad tänker du om team?

Karin: Teamarbete är något som är så vanligt men som vi samtidigt har mycket utmaningar med. Vi skulle kunna utnyttja team mycket mer än vi gör idag.

Inom Sonder jobbar vi mycket i workshopform. Jag har alltid jobbat i projektet tillsammans med andra människor. Med åren har jag kommit att leda många workshops med olika grupper. Det jag ibland blir förvånad över är att vi har så lite kunskap om team. Det börjar komma nu, men tidigare har vi inte vetat så mycket om vad som skapar framgång i team.

Love: Det är märkligt med tanke på hur mycket vi jobbar i team. Vi har individuella utvecklingssamtal och mycket fokus på individuell prestation men teamförmåga, att jobba med team mer systematiskt har kommit under de senaste åren.

Karin: Det har kommit ett ökat behov av att jobba i team på grund av att det är en ökande komplexitet. Det krävs så många olika kompetenser. Man behöver få in flera perspektiv i de flesta uppgifter.

Vad skiljer ett team från en grupp?

Karin: Jag har själv blivit varse om att team är något mer än en grupp människor. Teamet idag är något som är betydligt mer effektivt i förhållande till uppgiften än hur man tidigare tänkt på arbete i grupp. Teamet är en grupp som har kommit längre i sin utveckling.

Love: Jag tänker att de flesta konstellationer inte är team eftersom de träffas för sällan. Team sitter i arbetsmöten och jobbar ihop. Nu när många säger att vi har för många möten så måste man tänka på att mötet är den naturliga arbetsformen för ett team. Man kan inte jobba sekventiellt med komplexa arbetsuppgifter utan måste jobba parallellt.

Vad är grejen med högpresterande team?

Karin: Jag tänker på uttrycket ”lika barn leka bäst”. Jag skulle vilka ändra det till att ”lika barn leker enklare, men att olika barn leker bäst”. Googles studie på 180 olika team visar att olikheter i gruppen är en faktor bakom högpresterande team.

Love: Av de team du har jobbat med, vad har kännetecknat de som är riktigt framgångsrika? Vad är grejen?

Karin: Den stora grejen har varit nyfikenhet på varandra och att man lyssnar in varandra. Det finns olika nivåer av lyssnande. Att man inte är för snabb med att argumentera emot det man hör utan att man bygger på vad var och en för in i samtalet. Och att det finns en grundtrygghet, att man kan lyfta vilken fråga som helst.

Vilka verktygslådor finns det för teamutveckling?

Love: Vi nämnde Googles forskning om team. Den ger en verktygslåda för teamutveckling. Vilka fler verktygslådor vill du lyfta fram?

Karin: Jag jobbar mycket med Susan Wheelans ”Integrated Model för Group Development” som handlar om att kunna se var gruppen är i sin utvecklingsprocess.

Love: Liberating structures är också en verktygslåda som team kan använda för sin utveckling.

Tips om Sonderpodden

Ta del av poddavsnittet om att jobba i och med team. Ett avsnitt som handlar om vad ett team egentligen är för något och vad som kännetecknar framgångsrika team och framgångsrika teamledare.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!