Blogg

Agilt inspirerar och provocerar

Agila arbetssätt. Bara begreppet agilt väcker känslor, på samma sätt som exempelvis Lean kan göra det. Inte bara hos mig utan hos de flesta vi möter. Hos vissa som en provokation, med associationer till nya verktyg som ”helt plötsligt ska användas på allt”.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Agila arbetssätt. Bara begreppet agilt väcker känslor, på samma sätt som exempelvis Lean kan göra det. Inte bara hos mig utan hos de flesta vi möter. Hos vissa som en provokation, med associationer till nya verktyg som ”helt plötsligt ska användas på allt”. Hos andra glittrande ögon och erfarenheter som gör att man mer än gärna kallar allt agilt. Få är neutrala, även om jag också stött på de som främst associerar till hinderbanor för hundar.

Kanske speglar det också den utveckling som skett under många år. En som började i IT-världen, för att sedan sprida sig. Främst i form av arbetssätt och modeller, men nu för alla typer av team. Mer omfattande agila styrmodeller har också växt fram, där SAFe är ett känt exempel kopplat till portföljstyrning. Men det mesta handlar fortfarande om olika former av strukturer och verktyg, av olika storlek.

Hos mig själv väcker ordet bara positiva känslor, inte minst kring själva grundsynen inom den agila filosofin. Den handlar för mig om ett fokus på samspel, i kontrast till var mitt eget ansvar slutar och någon annans börjar. Den handlar om följsamhet och planering på den sikt vi har, istället för en styrning som förutsätter ett årsbundet siktdjup och att lagt kort alltid ligger. En dialog med kunder och samarbetspartners, där traditionella kontrakt och beställningsunderlag haft svårt att nå ända fram. Och sist men inte minst enkelhet, där strukturerna behöver bli enklare ju mer komplexiteten ökar. Inte bara mer komplicerade.

Den handlar för mig om ett fokus på samspel, i kontrast till var mitt eget ansvar slutar och någon annans börjar.

Så vad väntar runt knuten? Agila metoder kommer att fortsätta inspirera fler än mig, men jag både hoppas och tror att just den grundläggande filosofin växer ännu mer i betydelse. Oavsett vilken etikett vi sätter på den. Att sådana principer får bli styrande för hela vårt sätt att leda och organisera oss, och därigenom forma en ny sorts spelplan för de agila arbetssätten. Arbetssätt som ofta fått kämpa om utrymmet i en mer traditionell ledning och styrning. Med det runt knuten, eller i många fall redan här och nu, börjar det alltså bli riktigt spännande. Jag kallar gärna framtidens organisationer agila!

Denna blogg har även blivit publicerad som krönika i Kvalitetsmagasinet nr 3 2019.  Tidningen vänder sig till dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!