Blogg

Vår tids största effektivitetsutmaningar

Vi på Sonder jobbar varje dag tillsammans med våra kunder för att på många olika sätt förändra och utveckla verksamheter. Vår idé om framtidens organisation präglar varje uppdrag och varje interaktion vi har med kunden. Resultatet blir oftast riktigt bra och man kan både se och känna skillnaden i t.ex. hur organisationen fungerar bättre, styrningen är mera följsam eller hur innovationskraften ökat.

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Vi på Sonder jobbar varje dag tillsammans med våra kunder för att på många olika sätt förändra och utveckla verksamheter. Vår idé om framtidens organisation präglar varje uppdrag och varje interaktion vi har med kunden.

Resultatet blir oftast riktigt bra och man kan både se och känna skillnaden i t.ex. hur organisationen fungerar bättre, styrningen är mera följsam eller hur innovationskraften ökat. Kvaliteten i verksamheten är på många sätt tydligt förbättrad, men många frågar mig ändå vad förändringarna kan betyda i mer kvantitativa termer, gärna rent ekonomiska. Kort sagt – vad tjänar vi på det här?

Kort sagt – vad tjänar vi på det här?

Jag skulle vilja dela med mig av vad vi ser är några av vår tids största effektivitetsutmaningar och vad dessa kostar för företag och organisationer runt om i världen. När ni råder bot på dessa har ni definitivt ett bra ”business case”.

Minskade kostnader med ökat självledarskap

En oengagerad medarbetare är kostsam visar en studie från Gallup. I värsta fall är 20% av lönesumman i ett företag bortslösad. Vi är kanske inte riktigt vana att mäta ledarskapet i monetära mått men om vi tydligare belyser kostnaden av oengagerade medarbetare skulle nog både VD och HR göra engagemanget till en huvudfråga för ledare på alla nivåer.

Jag läste nyligen 2017 års version av Gallups rapport State of the Global Workforce. Den beskriver hur engagemanget hos våra medarbetare fortsatt är mycket lågt. I Västeuropa är bara 10% sant engagerade på arbetsplatsen och hela 19% är aktivt oengagerade. Sverige ligger lite bättre till men inte mycket. Det här kostar massor med pengar, framförallt om det leder till sjukfrånvaro eller avhopp med onödiga och dyra rekryteringar som följd. En ökad grad av självledarskap och eget ansvarstagande bidrar enligt Gallup och flera andra studier till mer engagerade medarbetare och högre produktivitet.

Färre dyra felsatsningar med innovativ kultur

Polisen slösade 300 miljoner på fel verksamhetsstöd. SEB skrev av 750 miljoner för missriktad modernisering av IT-stödet. Det finns många fler kända exempel man kan läsa om.

Hos många kunder jag mött har misslyckandena kanske inte varit så spektakulära, men ändå har dyra resurser slösats bort på förvisso välmenande men ändå felriktade initiativ. Ofta på grund av högst skilda tolkningar av vad som är viktigt och för vilket syfte verksamheten finns till, eller på stelbenta planer och en oförmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden.

För att råda bot på det här resursslöseriet behöver vi skapa en innovativ kultur där vi tillåts pröva oss fram. En kultur som bygger på ett tydligt gemensamt syfte, och på tillit och transparens . Om en tro finns på att alla vill och kan agera för företagets bästa och om ett tillitsbaserat ledarskap skapar förutsättningar för utveckling kommer initiativ i högre grad pricksäkert leda mot gemensamma mål.

Ökad produktivitet i en dynamisk organisation

Kostnaden för onödig byråkrati  i OECD-länderna är ofattbara 9 000 miljarder dollar i förlorad ekonomisk produktivitet. En nyligen genomförd studie i Harvard Business Review visade att byråkratin bara ökar i våra organisationer, och att mer än två tredjedelar av alla organisationer har en högre grad av byråkrati i sitt system än vad som är nödvändigt.

Många skulle nog spontant säga att byråkrati inte är rätt sätt att lösa organisatoriska utmaningar – själva ordet är ju i de flesta fall helt negativt laddat. Trots det är det oftast just onödig byråkrati vi möter hos våra kunder när vi blir anlitade. Byråkrati stjäl tid, motarbetar snabbhet, och underminerar självständighet hos både chefer och medarbetare.  Det lönar sig snabbt att upplösa byråkratiska strukturer genom att organisera dynamiskt, distribuera beslutsfattandet till de som befinner sig där verksamheten bedrivs, och att förändra genom att pröva sig fram.

På Sonder jobbar vi med att hjälpa våra kunder öka engagemanget i organisationen, formulera syfte och riktning, och att utveckla rätt organisation för rätt typ av verksamhet. Hör gärna av dig om du är nyfiken på hur vi skulle kunna stötta dig och din organisation!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!