Blogg

Den hemliga ingrediensen i framgångsrika organisationer

Efter många år som konsult har jag haft anledning att fundera över vad som skapar framgångsrika projekt och vad som skapar framgång för en organisation. /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Efter många år som konsult har jag haft anledning att fundera över vad som skapar framgångsrika projekt och vad som skapar framgång för en organisation. Det kommer varje dag en uppsjö artiklar i affärspressen, på bloggar och på LinkedIn om vad som skapar framgång: Coachande ledarskap, engagerade medarbetare, målstyrning, lean, digitalisering, outsourcing, processtyrning etcetera. Otvivelaktigt är dessa olika metoder och koncept värdefulla och kan tillämpas med framgång, men jag har funnit en pusselbit som jag tycker bättre förklarar framgång än många andra, den hemliga ingrediensen om ni så vill är att det finns en förståelse för organisationens nuläge hos chefer och medarbetare.

Framgångsrikt ledarskap bygger på förståelsen om den egna organisationen

Jag vet, det låter inte särskilt sexigt och det är inte förpackat i något enkelt säljbart koncept. Men jag har märkt att en avgörande skillnad i framgångsrikt ledarskap gentemot mindre framgångsrikt ledarskap är hur väl ledarna för en organisation förstår varifrån organisationen kommer, vart den är på väg och hur företagskulturen fungerar. Detta, tänker du, är naturligtvis självklarheter för varje ledare med grundläggande professionell kompetens. Men jag har insett att det inte är så självklart. Det finns en baksida med alla managementverktyg och koncept som sprids som frön för vinden: De skapar en övertro på verktygen. Inte minst i en tid när de stora teknikföretagen dominerar världens börser och predikar tekniken som en lösning på allt.

Alla snickare vet att skillnaden mellan en bra och en dålig snickare inte ligger så mycket i vilka verktyg man har, som kunskapen om när man använder vilka verktyg och hur man använder dem. En för stor och spretig verktygslåda skapar beslutsångest och tröghet när manualen måste plockas fram varje gång ett verktyg ska användas. Risken att det går fel ökar också med nya verktyg som snickaren inte hunnit vänja sig vid. En skicklig snickare ser till att ha en verktygslåda med beprövade verktyg som är lätt att ta med och som räcker till för de allra flesta jobb som han stöter på.

Fördelar med att förstå organisationens företagskultur

I företagsvärlden rekryteras ledare ofta på grund av någon särskilt önskvärd egenskap, det kan handla om att kapa kostnader eller att vara en skicklig säljare. Men en ledare som är en ”one trick pony” blir handikappad av att inte förstå organisationen. Ett verktyg som har fungerat bra i ett annat företag kan vara fullständigt fel i det nya företaget. Det gäller även konsulter som kommer med färdigförpackade lösningar som ska tillämpas i en verksamhet. Det är sällan lösningen i sig som skapar framgången, utan kunskapen om hur man anpassar den efter den specifika organisationen.

I företag där ledarna på alla nivåer har en mycket god uppfattning om organisationens nuläge blir beslutsgångarna kortare och beslutsångesten mindre, eftersom man inte behöver plocka fram manualen varje gång. Det är, tror jag, en viktig del av förklaringen bakom framgången för företag som IKEA och H&M. De har ledare som rekryterats internt och förstår företagskulturen inifrån och ut. I företag där högre chefer externrekryteras i hög utsträckning och där man frekvent tar in nya konsulter med de senaste koncepten och verktygen är risken hög att det blir ett oöverstigligt gap mellan den högsta ledningen och linjeorganisationen. Mellanchefer jag mött i sådana organisationer tenderar att ha en väl utvecklad förmåga att säga ja till allting medan de hukar för de olika förändringsgranater som kastas ner uppifrån: ”Bend over, here it comes again!”. Ju fler granater, ju högre misstro, trötthet och tysta protester.

Se upp för gapet!

Liksom utropen i Londons tunnelbana handlar det om att se upp för gapet. Organisationer med stora gap mellan ledningen och linjeorganisationen blir trögrörliga, vilket får ledningen att ta in nya verktyg och dra igång fler förändringsprojekt i hopp om att öka rörligheten. Situationen förvärras när omvärlden rör sig snabbt på grund av teknikutvecklingen och hårdnande konkurrens. Lösningen handlar om att ta ett steg tillbaka, sätta sig in i nuläget och förstå hur företagskulturen egentligen fungerar för att dra nytta av de styrkor som finns i företaget. Ledare som förklarar krig mot den egna företagskulturen och sätter igång att frenetiskt yxa och hamra för att få bort den och ersätta den med något nytt blir sällan lyckosamma. Snarare är det ett säkert recept för katastrof. Min rekommendation är att lägga prestigen åt sidan och lägga örat mot marken. Det brukar ha bättre utsikter att skapa framgång i längden.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!