Blogg

Rollen som förändringsledare

Det är ofta är medarbetare som haft en undanskymd roll som tar chansen när den uppstår och kliver fram som ledare inom utvecklingsarbetet.

Rollen som förändringsledare
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Ledarskap

När förändringsarbetet sker i komplexa situationer är det viktigt att ha förändringsledare som tar olika perspektiv. Förändringsledarrollen kräver ett stort mått av kreativitet och nyfikenhet. Det är några nycklar till vad som skapar en kompetent förändringsledare.

Att leda förändring är svårt eftersom förändring alltid utmanar gränser och befintliga spelregler. Traditionella organisationer är lapptäcken av ansvarsområden som ofta utgår från funktioner. Till exempel produktion, marknadsföring och försäljning. Chefer är ofta experter på sina funktioner.

Förändringar som skär över organisationsgränserna utmanar de inmutade ansvarsområdena och leder ofta till friktion och konflikt. Dels med utgångspunkt i olika förståelse för området: En produktionsperson ser med andra glasögon än en person som jobbar med marknadsföring. Men också med utgångspunkt i maktförhållanden och relationer. Den som tror sig förlora på förändringen kommer antagligen inte att känna någon större entusiasm och i värsta fall aktivt motverka förändringen.

Leda utan att vara chef

Förändringsledare tjänar på att ha bred förståelse för organisationen och kunskap om olika domäner. Personer som har erfarenhet av frågor som går över organisationsgränserna, som verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor och hållbarhetsfrågor fungerar ofta väl som förändringsledare. De har erfarenheten av att leda utan att vara chef och engagera andra personer i frågor som inte ligger högst i prioritet.

En annan egenskap som är grundläggande för förändringsledare är viljan att själv lära nytt och utveckla sig som ledare och som coach. En person som vill leda andra i förändring behöver ha ett genuint intresse för sin egen utveckling.

Lättare jobba som team

Att driva förändring går så mycket lättare om man är fler som kan dela på förändringsledarskapet. Inom stora organisationer är det allt vanligare att ha team med förändringsledare som kan stötta i förändringsarbetet. Genom att jobba i team kan man använda personer som kompletterar varandra och som kan stötta varandra när det går trögt eller blir konflikter.

Ett team med förändringsledare har bättre förutsättningar att utveckla metoder och verktyg än en ensam förändringsledare. En gemensam verktygslåda ger flera fördelar:

  • Det underlättar gemensamt lärande i förändringsledarteamet
  • Det är enklare att överföra metodkunskap till chefer och projektledare
  • Utveckla och testa metoderna enligt principerna för ständig förbättring

Sonders verktyg för förändringsarbete

Sonder har utvecklat en verktygslåda för förändringsledning med fokus på komplexa situationer. Förändringsledning är ofta präglat av komplexitet eftersom den ofta sker i mellanrummet mellan utvecklingsprojekt och linjeorganisationen. Det kan till exempel handla om nya digitala verktyg, nya produktionsmetoder eller nya regelverk som ska införas. Att förändringsledningen blir komplex beror på att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika enheter och olika chefer. Det gör att det är svårt att hitta en lösning som passar alla.

Sonders verktygslåda innehåller metoder för att analysera vilka verktyg som fungerar bäst för en given situation. Den innehåller även verktyg som är väl anpassade för att arbeta i komplexa situationer. När situationen är stabil och förutsägbar fungerar det ofta bra med välkända verktyg från projektledarens verktygslåda, till exempel projektplanering enligt vattenfallsmodell eller best practice. I komplexa situationer behöver vi hämta verktygen från den agila världen och designvärlden, där man prövar sig fram och arbetar med utgångspunkt i nuläget och snabba testcykler.

Läs gärna mer om Sonders metoder för förändringsledning

Kundfokus och aktiviteter nära kunden

En fråga som är viktig att ställa i allt förändringsarbete är ”hur påverkar detta kunden?”. Ofta genomförs förändringar med utgångspunkt i interna krav. Det är viktigt att alltid komma ihåg kunden och fundera på hur förändringen kommer att påverka kunden. Annars finns det risk för att förändringsarbetet blir inåtblickande och i värsta fall påverkar kunden på ett negativt sätt.

Det finns även goda skäl att involvera kunden i förändringsarbetet. Engagemang från kunden leder till lösningar som är kundanpassade från start. Det leder även till att det är lättare att bygga det interna engagemanget för förändringen när medarbetarna vet att kunden är involverad i arbetet. I designmetoden är det första steget ”empathize” som ungefär kan översättas till ”sympatisera”. Det innebär att den som utvecklar en produkt eller tjänst sätter sig in i användarnas situation. Arkitekter kan till exempel bosätta sig en tid i ett bostadsområde som ligger i närheten av stället där nya bostäder ska byggas, för att förstå de boendes behov bättre.

Kolla in Sonders guide till förändringsledning i komplexitet för fler tips om konkreta verktyg i förändringsarbetet.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!