Blogg

Rollen som förändringsledare

Det är ofta är medarbetare som haft en undanskymd roll som tar chansen när den uppstår och kliver fram som ledare inom utvecklingsarbetet.

Rollen som förändringsledare
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Ledarskap

När förändringsarbetet sker i komplexa situationer är det viktigt att ha förändringsledare som tar olika perspektiv. Förändringsledarrollen kräver ett stort mått av kreativitet och nyfikenhet. Det är några nycklar till vad som skapar en kompetent förändringsledare.

Att leda förändring är svårt eftersom förändring alltid utmanar gränser och befintliga spelregler. Traditionella organisationer är lapptäcken av ansvarsområden som ofta utgår från funktioner. Till exempel produktion, marknadsföring och försäljning. Chefer är ofta experter på sina funktioner.

Förändringar som skär över organisationsgränserna utmanar de inmutade ansvarsområdena och leder ofta till friktion och konflikt. Dels med utgångspunkt i olika förståelse för området: En produktionsperson ser med andra glasögon än en person som jobbar med marknadsföring. Men också med utgångspunkt i maktförhållanden och relationer. Den som tror sig förlora på förändringen kommer antagligen inte att känna någon större entusiasm och i värsta fall aktivt motverka förändringen.

Leda utan att vara chef

Förändringsledare tjänar på att ha bred förståelse för organisationen och kunskap om olika domäner. Personer som har erfarenhet av frågor som går över organisationsgränserna, som verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor och hållbarhetsfrågor fungerar ofta väl som förändringsledare. De har erfarenheten av att leda utan att vara chef och engagera andra personer i frågor som inte ligger högst i prioritet.

En annan egenskap som är grundläggande för förändringsledare är viljan att själv lära nytt och utveckla sig som ledare och som coach. En person som vill leda andra i förändring behöver ha ett genuint intresse för sin egen utveckling.

Lättare jobba som team

Att driva förändring går så mycket lättare om man är fler som kan dela på förändringsledarskapet. Inom stora organisationer är det allt vanligare att ha team med förändringsledare som kan stötta i förändringsarbetet. Genom att jobba i team kan man använda personer som kompletterar varandra och som kan stötta varandra när det går trögt eller blir konflikter.

Kolla in Sonders guide till förändringsledning i komplexitet för fler tips om konkreta verktyg i förändringsarbetet.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!