Blogg

Det är dags för syftesdrivna nätverk

För att frigöra potentialen och kreativiteten hos individerna i våra företag, organisationer och i vårt samhälle, kan vi inte försöka applicera gamla lösningar på de /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

För att frigöra potentialen och kreativiteten hos individerna i våra företag, organisationer och i vårt samhälle, kan vi inte försöka applicera gamla lösningar på de nya utmaningarna. Det krävs nåt annat.

 

Styrkan i kollektivt tänkande

Digitalisering och globalisering leder till nya förutsättningar för hur företag skapar värde för sina kunder. De traditionella värdekedjorna kommer att brytas upp och ersättas av ett ekosystem av autonoma aktörer. I mellanrummen finns potentialen till nya affärer. Enligt den nya nätverkslogiken blir det nu möjligt att tänka tillsammans med andra, att jobba tillsammans med andra företag mot ett gemensamt mål och att korsbefrukta idéer. De stora företagen behöver samarbete för att exploatera start-up företagens nya affärsmodeller och innovativa medarbetare. Start-up företagen drar nytta av de stora bolagens marknadsföringsmuskler och globala räckvidd för att snabbt kunna pröva sina idéer och erövra nya marknader.

Vikten av omvärldsanalys

När förändringarna sker allt snabbare och tidsaxeln krymper finns inte tid för att först planera och därefter verkställa planen. Istället gäller det att dynamiskt styra längst vägen, och ständigt känna av vad som sker i omvärlden.

Därmed blir organisationens omvärldsanalys allt viktigare. Det gäller att ständigt observera trender och fenomen i omvärlden samt att på ledningsnivå analysera och diskutera det som sker. Återigen är inte lösningen att utveckla en plan för att möta förändringarna. Istället gäller det att skapa en gemensam förståelse, en tolkningsgrund och beredskap för att agera.

Syftets kraft

[en-syftesdriven-natverkslogik style=””] Vi tror att företag med ett högre syfte kan bli mer framgångsrika. Företag med ett uttalat syfte bjuder in människor att bli del i en rörelse. De tar med anställda, kunder och investorer på en resa som gör ambitionerna till verklighet. Men endast om de går längre än till att formulera några högtidliga fraser. De måste också visa att syftet leder till verklig förändring.

Det högre syftet kan också vara en utgångspunkt vid affärsutveckling. Genom att hitta andra med ett syfte i en gemensam riktning frigörs helt nya möjligheter till innovation och samverkan.

Att realisera sitt syfte ger inte bara mening åt de egna medarbetarna. Med ett syfte som överensstämmer med kundernas ideal, ges förutsättningar för kommersiell framgång. Företag med ett ädelt syfte använder sin unika situation, sin expertis och förmågor för att göra något som angår människor, samhället och världen.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!