Posts by Jonas Hallberg

Nyckeln till framtidens affärslogik

Riktning

Många branscher har gått från en traditionell värdekedja med en dominerande part som kontrollerar och styr flödet, till ett nätverk av autonoma aktörer som tillsammans levererar ett unikt värde till kunden. Men att gå från den relativt enkla värdekedjan till ett komplext samspel i värdenätverket ställer nya krav på företag att omforma sin verksamhetsmodell till att vara optimerade för nätverkande.

Read more

Den strategiska femårsplanen är död

Riktning

De klassiska ramverken för strategiarbete vilar på samma grundidé och förutsättning, att strategins syfte är att åstadkomma och vidmakthålla konkurrensfördelar över tid. Men med dagens tilltagande komplexitet och förändringstakt är det nästan omöjligt. Konkurrensfördelar är allt annat än statiska. Konkurrensfördelarna kommer och går Konkurrensfördelarna både kommer och går som vågor. De dyker upp utan att […]

Read more

Det är dags för syftesdrivna nätverk

Riktning

För att frigöra potentialen och kreativiteten hos individerna i våra företag, organisationer och i vårt samhälle, kan vi inte försöka applicera gamla lösningar på de nya utmaningarna. Det krävs nåt annat.   Styrkan i kollektivt tänkande Digitalisering och globalisering leder till nya förutsättningar för hur företag skapar värde för sina kunder. De traditionella värdekedjorna kommer […]

Read more

Kollektivt tänkande – en överlevnadsfråga

Riktning

För att svara upp mot kraven på ständig innovation blir tillgång till kunskap en allt viktigare framgångsfaktor. I vissa branscher till och med en överlevnadsfråga. Genom att ingå i ett kunskapsnätverk behöver man inte ha all kunskap själv, utan kan förfoga över den via relationsbyggande i nätverket. Många företag brottas med att vara fortsatt relevanta […]

Read more
Hör gärna av dig