Blogg

Vad strateger kan lära av surfare

I det nya strategisynsättet tittar du likt en surfare på många vågor innan du väljer din våg.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

De klassiska ramverken för strategiarbete vilar på samma grundidé och förutsättning, att strategins syfte är att åstadkomma och vidmakthålla konkurrensfördelar över tid. Men med dagens tilltagande komplexitet och förändringstakt är det nästan omöjligt. Konkurrensfördelar är allt annat än statiska.

Konkurrensfördelarna kommer och går

Konkurrensfördelarna både kommer och går som vågor. De dyker upp utan att du kunnat planera för dem och dessutom försvinner de snabbt. Det handlar om att anpassa dina strategier, organisation och ledarskap för att kunna fånga vågen, rida på den och välja att lämna vågen innan den ebbar ut.

”I det nya strategisynsättet tittar du likt en surfare på många vågor innan du väljer din våg.”

Det gäller att vara både vaken och alert och samtidigt hushålla med din energi, så att du orkar rida på den våg du verkligen önskar. Var stabil i ditt syfte och omfamna affärsmöjligheter när de dyker upp. Utveckla, omforma och variera din affärsmodell. Se till att dina talanger och resurser finns tillgängliga för att arbeta med de nya vågorna och använd gärna externa resurser genom samarbeten för att maximera din våg.

Det är svårt att släppa taget

Det är särskilt svårt att lära organisationen att kliva av en våg i rätt tid. När man ser att vågen börjar ebba ut är det viktigt att börja arbete med de möjliga nya vågorna. Det finns ett naturligt och starkt motstånd mot att lämna en affär som börjat påvisa nedgång. Den kanske hämtar sig snart, för att strax återkomma till sin forna glans, tycks organisationer önska sig.

Vi har också investerat år i att bygga upp affären och verksamheten på den förhärskande vågens konkurrensfördelar och implementerat en rad mekanismer för att försvara och skydda den. Vår strategi är på många sätt uppbyggd för att försvara vår position och upprätthålla status quo.

De flesta av oss är så upptagna av att leverera resultat den här månaden och det här kvartalet att vi missar att se när den nya vågen kommer. Med tanke på risken för disruption borde strategin snarare vara inriktad på att omfamna och utnyttja den kommande vågen.

Ständig dialog

Det nya ledarskapet lever med insikten att de nuvarande konkurrensfördelarna kommer att erodera. Ledare behöver lära sig att ha en ständigt pågående dialog med sin organisation om detta. Dialogen behöver vara bred och med många, både inom och utanför organisationens gränser. Det gäller att pröva sig fram, satsa snabbt och hårt på de affärsmöjligheter som börjar surfa och ständigt vara beredd att lämna vågen.

Lästips!

Och om du vill läsa mer om vår syn på hur värdenätverk kommer att bli ännu vanligare i framtiden och hur företag kommer att sluta upp kring gemensamma syften så är du välkommen att ladda ned vårt whitepaper ”En syftesdriven nätverkslogik”.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!