Blogg

Digitaliseringen vilar på data

I princip allt vi gör lämnar vi dataspår efter oss. Hur vi som organisationer hanterar och använder denna data bestämmer i hög grad hur framgångsrika vi kommer att vara i en snabbt föränderlig värld.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Organisation

I princip allt vi gör lämnar vi dataspår efter oss. Hur vi som organisationer hanterar och använder denna data bestämmer i hög grad hur framgångsrika vi kommer att vara i en snabbt föränderlig värld.

Tre delar måste samverka i en väl fungerande digitaliserad och datadriven verksamhet

Basplattan

Först behövs en teknisk infrastruktur som grund. Utan att bli alltför tekniska kan vi ändå se att det behövs en integrationsplattform för att kunna koppla ihop oss med omvärlden, någon slags data warehouse för att strukturera data och ett internet-of-things liknande sätt att brett samla in data. Sen behöver vi en modell för att beskriva vår strategi kring vilken data vi behöver för vår verksamhet, hur ägarskapet av informationen ser ut och hur vi ska tillgängliggöra informationen på bästa sätt, t.ex. genom mobilitet och molntjänster.

Organisationen

Att bli datadriven kommer att kräva en hel del av våra organisationssystem, dvs människor och strukturer. Nya roller och kompetenser behöver växa fram kring en ökad tvärorganisatorisk samverkan, och kring en mer kundorienterad kultur. Självstyrande team möjliggörs genom en ökad datadriven transparens och ett distribuerat, faktabaserat beslutsfattande. Verksamheten i sig automatiseras på ett intelligent sätt genom datadriven robotisering och AI, och utvecklingen sker på ett följsamt sätt med stora inslag av innovation och olika sätt att pröva sig fram. Allt grundat på relevant och användbar information.

Ekosystemet

Nya verksamhetsmodeller och värdekedjor möjliggörs av digitaliseringen och skapar nya ekosystem. Vi går från fasta, produktdrivna förbindelser och relationer till innovativa och kunddrivna nätverk som till stor del är datadrivna. Aktörerna i de här nya ekosystemen skapar värde tillsammans genom att dela tillgången till information. Exempel på det här är plattformar som Google, Amazon eller Facebook. Eller ett mer affärsorienterat ekosystem som Amadeus i resebranschen.

För att sätta en digital riktning tar vi fram en digital strategi som är tätt integrerad med den övergripande affärsstrategin. När vi klargjort den digitala omfattningen av vår verksamhet kan vi sen börja utveckla digitala förmågor och datadrivna processer. Kom ihåg att optimera utnyttjandet av befintlig organisation, teknik och infrastruktur så att transformationen i möjligaste mån sker parallellt med nuvarande verksamhet.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!