Blogg

En agil metod kräver ett agilt mindset

Steve Denning beskriver i sin bok The Leader’s Guide to Radical Management hur man kan skapa en agil organisation som bygger på de erfarenheter som /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Steve Denning beskriver i sin bok The Leader’s Guide to Radical Management hur man kan skapa en agil organisation som bygger på de erfarenheter som utvecklats inom IT-utveckling och nu sprider sig långt utanför IT-avdelningarna.

Agil är det nya svarta inom företagsutveckling

I boken gör han en tillbakablick på hela Leanrörelsen som föregått agiltänket och konstaterar att Lean som managementmodell oftast fungerar dåligt på grund av att de som försökt ta efter Toyota inte förstått den grundläggande filosofi som är grunden för Lean. De har tagit efter det yttre ramverket med flödesstyrning och just in time, men har försökt implementera det i en verksamhet som präglas av en klassisk hierarkisk byråkrati. När man försöker plocka ut delarna utan att förstå filosofin blir framstegen kortlivade, eftersom verktygen bygger på en grund som handlar om att ha respekt för människor och att hela tiden jobba med mänsklig, såväl som organisatorisk, utveckling.

Skapa en miljö där metoden kommer till sin rätt

Nu har Agil kommit att bli det nya Lean inom många organisationer. Och vi ser precis samma tendens. Man vill plocka ut bitar av den agila metoden, men implementera det inom en klassisk hierarki. Agil metod har utvecklats inom en specifik kultur som är helt emot hierarki och rollkultur. Det är en geekkultur som präglas av samverkan och kreativ frihet samt ett fokus på resultat, inte på positionering och maktspel. Den agila metoden innebär möjligheten till ett stort resultatlyft, men om den tillämpas inom en organisation med strikt hierarki och stuprörstänkande kommer den agila metoden att få en begränsad och kortlivad effekt.[agiltwebbinarium style=””]

För att effektivt jobba med agila metoder är det viktigt att jobba med ledarskap, medarbetarskap och nya sätt att styra och organisera för att skapa en miljö där den agila metoden kommer till sin rätt. Det kräver att organisationens ledare ställer sig frågan om de vill och vågar släppa på den klassiska command and control-modellen som utgör ryggraden i de flesta organisationer. Styrningen i en agil organisation behöver ge stort utrymme för egna initiativ och präglas av ett gemensamt syfte är tydligt för alla. Om de agila metoder man tillämpar heter Scrum, DSDM, XP eller något annat spelar mindre roll. Det som verkligen har betydelse är tilltron till medarbetarna och viljan att utmana stuprörslogiken och den traditionella byråkratiska styrningen.

Lästips!

The Leader’s Guide to Radical Management

 

[agil-forandringsledning style=”landscape-image”]

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!