Fem förutsättningar för kreativitet och engagemang

Kreativitet och engagemang är två nyckelbegrepp för organisationer som vill klara dagens och framtidens utmaningar med snabba förändringar i omvärlden, hög komplexitet och en stark teknikutveckling. Ska vi skapa förutsättningar för detta behöver vi förändra vår syn på:

1. Människorna

En tro på att människor vill och kan ta ansvar och fatta kloka beslut.

2. Samspelet

Samspelet mellan människor är grunden, och människans förmåga ökar kraftigt genom att rådgöra och samarbeta med andra.

3. Komplexiteten

Full kontroll är vare sig möjlig eller önskvärd. Vi behöver pröva oss fram, lära oss på vägen och successivt precisera hur vi tar oss vidare.

4. Organisationen

Organisationer är levande system där delar påverkar och påverkas av varandra och den miljö de verkar i.

5. Besluten

Beslut fattas bäst där verksamheten bedrivs av människor med kompetens och insikt om situationen.

 

Läs även

Hör gärna av dig