Blogg

Frågan är inte längre om – utan hur

För några år sedan kände vi ett starkt behov av att prata med våra kunder om behovet av förändring. Nu är frågan alla ställer sig snarare hur.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Organisation

För några år sedan kände vi ett starkt behov av att prata med våra kunder om behovet av förändring. Skapa insikt kring att det är mycket som händer i världen nu, och att det går fortare än någonsin. Att våra förväntningar som kunder, medborgare, medarbetare och människor förändras. Att den ökande komplexiteten faktiskt betyder att vi inte längre kan förutsäga särskilt mycket alls, och inte heller kan leda och organisera på de premisserna.

Kan kännas nödvändigt men överväldigande

Det faktumet är ju i allra högsta grad aktuellt även idag, men vår känsla är en annan. För nu vet vi, våra kunder vet och förändringstrycket är en del av allas vardag. Nu är frågan alla ställer sig snarare hur. För även om ord som paradigmskifte och transformation känns nödvändiga, kan de också kännas överväldigande.

Mer agila, på ett agilt sätt

Vi har full förståelse för det, skiftet är stort och det behöver vi vara ödmjuka inför. Men vår erfarenhet är också att det inte behöver vara övermäktigt, kanske inte ens bör vara det. En sådan här transformation kan inte genomföras som ett stort ombyggnadsprojekt, den är helt enkelt för komplex – precis som mycket annat. Istället stöttar vi våra kunder med ett angreppssätt som i sig är agilt, och egentligen bara kräver att ni vet i vilken riktning ni vill och var ni har möjlighet att börja. Sen behöver ni som i alla komplexa sammanhang pröva er fram, lära er på vägen och göra nya prioriteringar när ni vet mer. På det sättet blir transformationen en mer organisk process än en förutbestämd, linjär och sekvensiell.

Transformation i fyra områden

Överallt där vi fått förmånen att vara en del av transformationen är det samma fyra områden som varit centrala:

  • Ett dynamiskt organisationssystem, där ni behöver börja utmana hur ni fördelar ansvar, styr och fattar beslut.
  • Värdeskapandet för kund, där värdeflöden och agila team blir en allt viktigare utgångspunkt.
  • Ledarskapet, och inte bara hos ledarna. Alla behöver i högre utsträckning utveckla förmågan att leda både sig själv och andra.
  • Slutligen samspel, där ni utvecklar förutsättningarna för att agera och samarbeta i hela organisationen som ett nätverk.

Att det handlat mycket om dessa fyra är kanske för att de alla på något sätt också förutsätter varandra, i alla fall om skiftet ska kunna sätta ny prägel på organisationen som helhet. Men det betyder inte att allt behöver ändras överallt. Kanske kan du ta dig an dem alla i den del just du verkar, i din avdelning eller ditt team?

Alla kan göra något

För varje organisation vi möter är på något sätt unik, har kommit olika långt i sin process och har olika förutsättningar. Även ni som individer finns i olika kontexter, där ingen enskild någonsin kan ansvara för allt och överallt. Men både vår övertygelse och vår erfarenhet säger att alla kan göra något. Pröva en ny mötesform i ditt eget team, kanske kan ni bygga agendan på plats för att stärka delaktighet och engagemang? Utmana vad i just din närhet som behöver vara hemligt, finns det vägar att öka transparensen? Eller ta ett tillfälle att återbesöka era målbilder och strategier. Hjälper de er i vardagen, tolkar ni dem på samma sätt? Varje nytt steg blir en lärdom, och lärande lägger grunden för nästa steg.

Börja redan idag!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!