Blogg

Ett naturligt namnbyte

För oss blev det till slut naturligt att sätta ett nytt namn på det företag som vi har kommit att bli. Ett namn som kan symbolisera vilka vi är och vad vi står för.

Skriven av
Datum
Kategori
Sonder

Många av er vet redan att vi under senare år genomgått en stor transformation. Som förändrat hur vi valt att verka som företag, och som förändrat vad vi tror på och erbjuder vår omvärld och våra kunder. Idag verkar vi utifrån en idé om ett nytt sätt att leda och organisera företag, som utmanar den hierarkiska modellen och som omfamnar komplexitet och människans förmåga att samspela.

Ett naturligt namnbyte

För oss blev det till slut naturligt att sätta ett nytt namn på det företag som vi hade kommit att bli. Ett namn som kan symbolisera vilka vi är och vad vi står för.

Under vår process för att hitta ett nytt namn stötte vi på poeten John Koenig som har satt ord på företeelser i livet som han tycker det saknades ord för. För några av orden har John Koenig också gjort en film. Filmen med ”vårt ord” och dess mening delades bland kollegorna – och plötsligt blev det självklart. Vi kunde alla landa i att det ordet var vårt nya namn. Ordet var:

Sonder. n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own.

Vi tror att utvecklingen av framtidens organisationer behöver börja med Sonder. Med insikten att varje människa vi möter ”lever ett liv lika levande och komplext som vårt eget.” För organisationer består och formas av människor, som alla har sina unika liv, förutsättningar och förmågor.

Så vårt nya namn – Sonder – är vår utgångspunkt och vårt löfte till dig, till varandra och till vår omvärld. Vi ska möta varje människa och varje situation med nyfikenhet, lyhördhet och respekt. Om vi alla gör det, och samtidigt hittar formerna för ett naturligt samspel mellan människorna i organisationen, då kan stora saker hända.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!