Blogg

Medskapande kommunikationsplan

Ett tema som länge har genomsyrat förändringsledning är förankring.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

 

Kommunikationsplan som verktyg för förändring

Ett tema som länge har genomsyrat förändringsledning är förankring. Förhållandet mellan projektens kommunikations- och genomförandeplaner har varit tydlig, inte minst i traditionella projektmodeller: Genomförandeplanen tar om hand hur projektteamet utvecklar lösningarna, kommunikationsplanen hur det man kommer fram till förmedlas till organisationen.

Svårt att nå ända fram

Samtidigt brottas många med att inte nå fram med sina budskap. Mottagandet blir märkligt oengagerat, kanske till och med ifrågasättande. Många delar erfarenheten, men i brist på andra verktyg blir det lätt så att man brassar på med mer av samma sak till nästa gång. Med en kommunikationsplan där syftet kommuniceras ännu tydligare, där ”varför, vad och hur” presenteras både skriftligt och muntligt med utrymme för inspel. Där målgruppsanalysen är grundlig och vi vet exakt vad vi vill att alla ska veta, känna och tycka när budskapet nått fram. Borde inte det räcka?

Vi kan inte förklara oss fram till förändring

Svaret är nog att det beror på vad det ska räcka till. En ”sändande” typ av kommunikation behövs alltid i någon utsträckning, och aktiviteterna kan också rätt enkelt listas i en separat plan. Men vi kan aldrig förklara oss fram till förändring, inte luta oss mot en kommunikationsplan för att skapa engagemang och fokus i organisationen.

Driv förändring på nya arenor

Istället behöver förändringsledningen skifta från förklarande till medskapande. För på samma sätt som förändringsledning behöver vila mindre på kommunikation, behöver också utvecklingen vila mindre på att projektmedlemmarnas gör mycket av arbetet. Projektets uppdrag blir med den utgångspunkten snarare att visionera, koordinera och skapa nya arenor. Arenor där de som påverkas själva kan mötas och tillsammans utveckla de nya lösningar som krävs för att faktiskt åstadkomma förändring.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!