Blogg

My Leadership Philosophy

För en tid sedan hittade jag en gammal pärm med tidningsklipp, brev och en del texter som jag skrivit och som min pappa sparat. Där fanns bland annat en uppsats som jag skrev för ganska exakt en halv livstid sedan när jag var tjugotre år och pluggade på University of Minnesota i Minneapolis. ”My Leadership Philosophy”.

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

För en tid sedan hittade jag en gammal pärm med tidningsklipp, brev och en del texter som jag skrivit och som min pappa sparat. Där fanns bland annat en uppsats som jag skrev för ganska exakt en halv livstid sedan när jag var tjugotre år och pluggade på University of Minnesota i Minneapolis. ”My Leadership Philosophy”. I slutorden hade jag skrivit att filosofin skulle guida mig i mitt ledarskap och mitt arbetsliv.  

Jag kan konstatera att mitt tjugotreåriga jag var full av idéer och ideal, och av en ambition att påverka, utveckla och skapa mening för andra och för mig själv. Jag kan också konstatera den filosofi jag skrev då stämmer till 100 % med det vi på Sonder står för idag och vill bidra till när vi utvecklar nya sätt att leda och organisera för framtidens organisationer. Ni som känner oss eller följer det jag och mina kollegor skriver känner igen er i citaten nedan: 

Om tillit och initiativkraft 

”I have to create a climate where failing is allowed and where people feel safe. Where you look at a mistake as something to learn from. But the climate should not just feel safe. It should encourage people to take their own initiatives. It should strengthen its members and turn them into leaders themselves. As a leader I have to encourage the ideas, applaud the initiatives and make it safe to experiment.” 

Om engagemang

“You can never pay people enough to care. (…) People will do their best if they feel intrinsic motivation, when they experience work in itself as enjoyable and challenging. The organization has to create opportunities that are challenging for people, give them problems to solve and discoveries to make.” 

Om organisationsstrukturer 

”An organization has to be able to change. My ideal organisation has a flat and project oriented structure were people work together in teams.” 

Om hela människan 

”It is not just the ”nine to five part” of an individual who goes to work, it is the whole person. That is why the whole person has to be the organizations concern.” 

Om total transparens 

”Without communication there is no organization. (…) When the communication is free you cannot have any secrets. Any member of my organization should be able to take part in all information. Some call it open book management. I call it being honest.” 

Om dialog och samspel

”I will creatplaces and situations where people could communicate. There should be plenty of meeting places where people can talk and share their ideas. The climate should encourage interaction and the members of the organization should feel that dialogue is valuable.” 

Om att distribuera ledarskap 

“The power of authority comes from keeping power to yourself. The power of leadership comes from giving power away. If I share my power with my partners, I show them that I trust and respect their abilities. Strengthen my constituents by giving them power is a way to turn them into their own leaders.” 

Jag blev glad och stolt när jag läste det jag skrivit. Men också fundersam. Hur kunde någon som så starkt trodde på ett nytt sätt att leda och organisera, och sedan fick möjligheten att jobba som managementkonsult i tjugo år, glömma så mycket av det där? Istället för att medverka till tillit, initiativkraft, total transparens, naturliga samspel – fanns lösningarna i processer, gränssnitt, styrmodeller, matriser, planer… Jag menar förstås inte att jag inte skapat värde för mina kunder genom åren, eller att jag inte gått in med själ och hjärta i vartenda uppdrag jag haft och trott på de lösningar jag bidragit till. Men ändå. Tänk om jag följt min filosofi, vad hade hänt då? 

Kanske är det så att tiden inte var mogen för tjugotre år sedan? Att smärtan av våra komplicerade modeller i en komplex värld inte var tillräckligt stor? Att varje individs fulla bidrag inte var tillräckligt viktig för att ta på allvar? Kanske. 

Jag är dock övertygad om att vi idag är redo agera utifrån den ledarskapsfilosofin. Vi närmar oss en ”tipping point”. Vi börjar bli tillräckligt många som har känt behovet, haft modet att våga pröva – och konstaterat att det funkar. Och fungerar den här förändringen som annan förändring vi upplever i dagens samhälle, så kommer det att explodera när det väl händer.

Vi har en spännande tid framför oss!

[ett-nytt-satt style=”landscape”]

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!