Sidas visionsprocess

Sidas generaldirektör Carin Jämtin bestämde snart efter att hon tillträtt att Sida behövde ta fram en ny vision. Men den skulle inte tas fram i ledningsgruppen. Hon ville ha en process som involverade alla Sidas drygt 700 medarbetare.

Enhetscheferna Karolina Hulterström och Malin Perhult fick ett delat ansvar för att på kort tid ta fram en process med sikte på att den nya visionen skulle finnas framme inom sex månader. De satte ihop ett mindre team som fick ta fram en lösning, samt tog in konsultstöd från Sonder för att bidra med sina erfarenheter från liknande processer.

Hur skulle en vision för HURet se ut?

Det fanns flera saker att ta hänsyn till:

Visionen är framför allt en vision för HUR Sida ska arbeta, eftersom VAD myndigheten ska göra bestäms av regeringen.

Sida har drygt 700 medarbetare, varav många är spridda över världen. Hur skulle man göra för att inkludera alla dem i visionsprocessen?

Sida arbetar tillsammans med en mängd olika partners, bland annat biståndsorganisationer, FN-organ och forskningsorganisationer. Hur skulle de involveras?

I Sonderpodden berättar Karolina Hulterström om hur Sida genomförde visionsdialoger med medarbetarna och successivt under våren 2018 utvecklade den nya visionen för Sida. Det blev en kreativ process som gav upphov till många aha-upplevelser, men också slitningar som till exempel att få det delade ansvaret för processen att fungera.

Lyssna till Sonderpodden om Sidas visionsprocess!

 

Enkät om framtidens organisationer  Vill du vara med? Klicka här

Läs även

Hör gärna av dig