Blogg

Situationsprincipen som hållit i 100 år

En av de tidiga managementkonsulterna, mycket uppmärksammad på sin tid, stack ut på två sätt: Hon var en hon och det hon skrev och talade om för hundra år sen är minst lika aktuellt idag som då. Men vad har det med bergsklättring att göra?

Bergsklättring
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

En av de tidiga managementkonsulterna, mycket uppmärksammad på sin tid, stack ut på två sätt: Hon var en hon och det hon skrev och talade om för hundra år sen är minst lika aktuellt idag som då. Mary Parker Follett har länge varit bortglömd, men idag inspirerar hon de nya agila, holokratiska och värderingsstyrda organisationerna.

Mary Parker Follett lanserade en grundläggande princip som hon kallade ”The Law of the Situation” (Situationsprincipen). Hennes ideal var ett demokratiskt beslutsfattande där chefer och medarbetare fattar beslut i samförstånd.

Detta ställde hon i kontrast mot den auktoritära och hierarkiska modellen där en chef med hjälp av experter analyserar situationen och sedan ger order till arbetarna som inte själva fått chansen att göra sin egen analys. Hon hävdade att det auktoritära ledarskapet medförde sjunkande motivation hos arbetarna och en inneboende konflikt mellan chefer och arbetare.

Vikten av att förstå kontexten

Hon skrev också att de åtgärder som görs efter ett beslut i sin tur påverkar situationen, vilket leder till att nya beslut behöver tas utifrån den nya kontexten. Effektiv problemlösning kräver därför att de inblandade har en gemensam förståelse för helheten så att de kan ta rätt beslut i varje given situation.

För oss som inspirerats av Cynefinmodellen för komplex problemlösning är det häpnadsväckande att inse att Follett beskrev samma sak redan på 1920-talet.

Hon diskuterade principerna bakom det vi idag kallar för självledarskap och hur man löser komplexa problem inom organisationer, kopplat till individens personliga utveckling och ansvarstagande.

Är du beredd att ändra dig själv?

Bergsbestigning kan användas som en liknelse för att förstå Folletts idé om situationsprincipen. Det krävs kollektiv förmåga för att bestiga ett berg och målet kan bara nås om gruppens medlemmar litar på varandra och varje individ är beredd att transformera sig själv för att målet ska nås. Situationsprincipen skulle kunna formuleras ”du kan bara ändra situationen om du är beredd att ändra dig själv”.

Follett skrev inte så många böcker, men de hon skrev finns i nytryckta upplagor. Många lyfter idag fram henne som en pionjär inom ledarskap och mångfald. Hon var en banbrytare på flera plan och väl värd att läsa för den som vill ha koll på framtidens organisationer och ledarskap.

Lästips

Mer läsning om Mary Parker Follett och hennes situationsprincip finns i Love Lönnroths bok
Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt www.uturboxen.se

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!