Blogg

Tre skiften i framtidens organisation

Att organisera en verksamhet handlar i princip om att fördela ansvar, och görs idag med fokus på att dela upp och avgränsa. Det ska vara tydligt vilken funktion /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Att organisera en verksamhet handlar i princip om att fördela ansvar, och görs idag med fokus på att dela upp och avgränsa. Det ska vara tydligt vilken funktion som hanterar vad, och inte minst vem som är ansvarig för vad. Idag befinner vi oss dock i ett läge där behovet i företagen snarare är att få människor att samverka, och att sammanfoga kompetenser i olika konstellationer. Det gör att vi behöver vi tänka om vad gäller organisationsstrukturerna. Här presenterar vi tre skiften för framtidens organisering.

Kundcentrerad

Organiseringen måste i större utsträckning bidra till att vi sammanfogar människors kompetens och kreativitet, och möjliggör samverkan för att möta kundens behov och organisationens syfte. Sannolikt behöver fler organisationer byggas upp runt människor med uppgift att skapa värde för kunden. Kanske integrerat med många av de uppgifter som traditionellt placeras centralt. Med det som utgångspunkt finns ändå stort utrymme för gemensamma lösningar, så länge människorna som arbetar när kunden ser att lösningarna bidrar till ökad kundtillfredsställelse.

Självorganiserande

Vi kommer att behöva vara mer självorganiserande. Att vi helt enkelt organiserar, och omorganiserar, oss efter de behov som uppkommer – i teamet, över organisationsgränser, eller med partners. Som individer behöver vi i ökad utsträckning ta på oss olika och flera uppgifter eller roller, som växlar över tiden och som gör att vi naturligt kan samverka med kollegor i olika delar av organisationen.

I naturlig förändring

Jag tror också att vi behöver tänka att organisationen inte är fast, inte något som vi sätter vid ett tillfälle och sedan omorganiserar några år senare. I många företag kommer det säkert att finnas en grundstruktur som är mer hållbar över tiden. Men med den som stöd behöver vi ha en kontinuerlig dialog om hur vi kan utveckla och anpassa team, roller och åtaganden för att möta de behov som uppkommer. Ungefär på samma sätt som vi idag arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!