Blogg

Vad karaktäriserar strategierna i en föränderlig värld? 

Företagens riktning och strategier blir allt viktigare – men både innehåll, process och användning behöver förändras. Läs om vad vi ser karaktäriserar strategier och strategiarbete i en föränderlig värld.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Det finns tre relevanta perspektiv i ett arbete med strategier. Det är innehållet, dvs det som ofta uttrycks i strategidokumentet och som beskriver vart vi ska och hur vi ska ta oss tid. Det är användningen av strategin, dvs hur vi får strategierna att påverka det vi gör och i förlängningen realiseras. Det är också själva processen, dvs på vilket sätt vi kommer fram till och sprider strategins innehåll. 

 

Vi på Sonder tror att företag behöver tänka om inom alla tre perspektiv, och att de går in i och påverkar varandra. För att kunna dra nytta av strategierna i en föränderlig vardag behöver innehållet uttryckas och processen genomföras på ett annat sätt. Processen i sin tur utgår från en annan syn på hur strategierna ska användas och därmed formuleras. Och strategiernas utformning bygger på en annan typ av process och användning av strategierna… 

Innehåll

Med ovan sagt så ser vi att innehållet i en strategi behöver visa verksamhetens syfte – varför ni finns och vad ni vill åstadkomma tillsammans. Vision och mål som säger att ni ska blir ”störst, bäst och vackrast” har spelat ut sin roll. Samtidigt behöver den klargöra vad det är ni verkligen tror på – vad som är grejen för er och vad som ska gälla när ni arbetar tillsammans. Självklart behöver organisationer fortsatt samlas kring saker som är viktiga för dem, områden som man behöver ägna sin gemensamma energi åt. Däremot kanske det inte kan planeras på flera års sikt och styras centralt. De strategiska målen behöver i högre utsträckning uttryckas som prioriteringar som hjälper er i ert agerande idag, istället för att sätta fokus på vad ni ska bli sen.   

Användning

I framtidens organisationer behöver allt fler förhålla sig till och ta stöd av företagets strategiska prioriteringar. Ni kan inte i samma utsträckning bryta ned och dela upp målen och strategierna i organisationen. Strategierna måste förstås tolkas och tillämpas utifrån den verksamhet som bedrivs – men utgångspunkten behöver vara helhet och inte delar. En komplex och föränderlig värld gör också förutsägbarheten begränsad. Ni behöver därför tillåta oss att planera på den sikt ni har, vilket varierar utifrån verksamhetens karaktär. 

Process

Strategiprocessen behöver i större utsträckning ses som en utforskande lärprocess där ni tillsammans ökar er förståelse om framtiden, och skapar beredskap för att hantera den. Det handlar allt mindre om att ledningen bestämmer vilken position ni ska ha relativt konkurrenterna och sedan drar ut linjen och gör planen för att komma dit. Vi tror inte heller att strategiprocessen behöver vara så starkt tidskopplad, utan kan ske när den behövs och delar kan adderas på vägen.   

Guidetips!

Guiden ”Strategier i en föränderlig värld” handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi. Vi beskriver vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan tar er an centrala moment i ert strategiarbete.

Guiden kan du ladda ner på vår hemsida!

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!