Blogg

När ska vi på riktigt våga lämna Taylors organisationslogik?

Grunden i den hierarkiska organisationslogik som fortfarande präglar våra företag och organisationer var att vissa skulle tänka och att andra skulle utföra arbete. Det blev /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Grunden i den hierarkiska organisationslogik som fortfarande präglar våra företag och organisationer var att vissa skulle tänka och att andra skulle utföra arbete. Det blev då ganska logiskt att de som tänker är de som fattar besluten, och sedan meddelar besluten till de som utför arbetet.

I takt med att människans ambitioner ökade under hela förra seklet, blev det som företagen skulle åstadkomma mer och mer komplicerat. Kraven på de som skulle tänka och fatta beslut blev större. Tänkarna byggde därför upp staber som kunde hjälpa dem att tänka och därmed fatta bra beslut. Grunden var densamma, tänkarna fattar beslut och andra utför arbetet.

Idag då? Många av oss reagerar reflexmässigt och menar att så är det inte alls längre. Idag måste alla i organisationen tänka för att det ska fungera. Väldigt få, om några, arbeten är så enkla att vi kan lämna hjärna och hjärta hemma. Och visst är det så. Vi är alla tänkare.

Utmaningar med Taylors organisationslogik idag

Problemet i många av dagens organisationer är dock att beslutsfattandet fortfarande ligger hos de som ursprungligen tillsattes för att tänka, dvs cheferna. I takt med att komplexiteten i våra verksamheter ökar, blir chefernas uppdrag allt mer ohållbart. Arbetsbelastningen och tempot hos många av mina kunder är absurd. Kalendern är intecknad månader i förväg, inte minst av olika former av ledningsmöten, styrgruppsmöten, one-to-one, förvaltningsmöten och planeringsmöten. Möten som alla syftar till att fatta beslut utifrån underlag som tagits fram av någon annan som tänkt.

Andra sidan av myntet är lika välkänd. Frustrationen hos kvalificerade, kloka och kompetenta medarbetare (och chefer) är stor. Frågorna fastnar, arbetet känns byråkratiskt och energin riktas inåt istället för mot kunden. Enligt Gallups uppmärksammade undersökning bland 242 000 medarbetare i 142 länder känner 73% av Sveriges medarbetare inte fullt engagemang på jobbet!

Jag tror vi har kommit till vägs ände. Vi måste våga utmana hierarkin på riktigt och hitta andra sätta att organisera och leda företag. Grunden i en modern organisationslogik måste vara att vi alla interagerar på olika sätt för att möta ett gemensamt syfte. Jag tror att vi kommer att få se organisationer som är uppbyggda kring ett ökat självledarskap, där beslut fattas av den som tänker och arbetar i interaktion med andra som också tänker och arbetar med samma fråga. Vad tror du?

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!