Blogg

Vi kan inte göra förändringen åt någon annan

Förändringskompetensen behöver finnas hos alla. Egentligen vet vi alla om det. Att all förändring börjar hos individen. Att varje individ måste känna att ”nu för tiden gör vi på det här sättet”. Ändå tenderar vi att agera som om vi inte visste.

Vi är experter på agil förändringsledning. Vi levererar önskad förändring och bygger organisationens egen förmåga.
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Egentligen vet vi alla om det. Att all förändring börjar hos individen. Att förändring har skett när varje individ känner att ”nu för tiden gör vi på det här sättet”. Ändå tenderar vi att agera som om vi inte visste.

Jag mötte en grupp engagerade och kloka chefer här om veckan. Vi pratade om utveckling av framtidens organisationer och den förändringsresa deras eget företag är på. Vi pratade om varför vi behöver nya sätt att leda och organisera – ni vet digitalisering och globalisering som dramatiskt har ökat förändringstakten och komplexiteten i omvärlden. Vi pratade om hur tillit är nyckeln, att samspelet är viktigare än vem som gör vad och att den långa planen inte fungerar när vi ändå inte kan förutsäga vad som kommer att ske.

Under samtalet sa en av cheferna ”Vi är med på det här och vi förstår varför. Vi har tränat i ett år i den här gruppen. Det är de andra – våra medarbetare – som inte är med. Hur får vi med dem?”

Jag tror att svaret låg i frågan. Eller i alla fall i kommentaren. ”Vi är med på det här och förstår varför. Vi har tränat i ett år…”

Alla måste få träna förändring

Det finns många modeller som visar på vad som krävs för att en individ ska ta sig an en ny situation och förändra sina beteenden. En är den så kallade ”ADKAR-modellen” (googla om du vill veta mer) som fritt tolkat innebär att vi måste ha:

1. Insikt om behov av förändring

2. Vilja att stödja förändring

3. Kunskap i hur förändra

4. Förmåga att agera i det nya

5. Förstärkning av det nya

Det betyder förstås att var och en av oss måste få ”träna”. Både du och jag och våra kollegor måste förstå varför vi ska ta oss an något nytt, och känna att det känns relevant och viktigt. Vi behöver få stöd i hur vi ska ta oss an det nya, och utveckla och stärka de förmågor som krävs. [ett-nytt-satt style=””]

Varje individ blir viktig i framtidens organisationer

Jag vill också hävda att detta blir ännu viktigare framöver. Helt enkelt för att vi i framtidens organisationer är mer beroende av varje individ – av hens vilja och förmåga att bidra till organisationens värdeskapande och hantera det komplexa och relationella. Vi kan inte längre förlita oss på företagets förmåga att skapa standards och rutiner, eller ledningens förmåga att tänka ut smarta lösningar och agera kraftfullt.

Nytt förhållningssätt till förändring

Samtidigt behöver vi kunna hantera ständig förändring. Det kräver ett förändrat förhållningssätt gentemot förändring – från något som ”stör” vår stabila tillvaro, till något som är en naturlig del av vår vardag. Och det kräver förändringskompetens –vi behöver alla veta hur vi kan ta oss an nya situationer och ha förutsättningar att kontinuerligt bygga nya förmågor.

”Men vem har sagt att det skulle vara enkelt?”

Vi som vill stödja förändringsprocesser i framtidens organisationer har en utmanande uppgift framför oss. Att möjliggöra förhållningssätt, processer och stödjande strukturer som gör att varje individ kan gå igenom stegen ovan. Inte (bara) i stora, top-down och planerade förändringsinitiativ som sker då och då. Utan (också) i förändring i små steg, som initieras utifrån nya kundinsikter och som sker som en naturlig del av vårt arbetssätt.

Men vem har sagt att det skulle vara enkelt?

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!