Blogg

Vilket fotbollslag är ni?

Jag är visserligen något av en sportanalfabet, och har till exempel fortfarande inte helt förstått offsideregeln. Men en sak har jag greppat, och det är /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Jag är visserligen något av en sportanalfabet, och har till exempel fortfarande inte helt förstått offsideregeln. Men en sak har jag greppat, och det är att fotboll bakom sin synbara enkelhet är något väldigt komplext. Komplexitet och oförutsägbarhet är någonting som blir allt viktigare att hantera, även utanför sportens värld. Däremot verkar de lyckas något bättre på fotbollsplanen än i många större företag. Varför? Vi tror att delar av svaret finns att hitta i den interna styrningen.

Om vi styrde fotbollslag som vi styr våra organisationer

Om ett fotbollslag hade styrts på samma sätt som en del större organisationer så hade styrmodellen nämligen sett ut ungefär såhär:

”Inför säsongsstart samlas den högsta klubbledningen på en kursgård, med uppgiften att planera för säsongens matcher. Som ingångsvärden har de styrelsens målformuleringar, allsköns historik, statistik och planeringsunderlag. I detta en hög långa men rätt svårbearbetade PM från utsedda nyckelspelare. Från klubbledningen kommuniceras så småningom en komplett säsongsplan med bland annat spelartrupp, vilka spelare som ska spela vilken match och hur taktiken och spelsystemen ska se ut. Exakt hur respektive match sedan ska spelas behöver de som tur är inte detaljplanera där och då, knappt ens inför respektive match – det styrs av klubbens redan fastställda och kommunicerade processkatalog. Det enda spelarna behöver göra är att följa de specificerade vägvalen, något som till stor del säkerställs genom att efterlevnaden är det som styr spelarnas bonusar och ersättning.”

Spelarnas verkliga prestation i relation till deras inneboende förmåga hade nog varit relativt låg, och lagets framgång hade sannolikt varit rätt beroende av att alla lagen i serien styrts på motsvarande sätt. Turligt nog är det inte riktigt såhär det går till, men vad är det då de gör istället och vilka lärdomar kan vi andra dra av det?

Inspireras av fotbollens sätt att styra

Ett fotbollslag består av ett antal personer som går till jobbet med ett tydligt och gemensamt syfte: De ska tillsammans spela så bra de bara förmår, vinna så många matcher som möjligt, klättra uppåt i divisionerna och därmed berika och påverka sporten de alla älskar. Spelreglerna är tydliga, rollfördelningen likaså. Ingenting av detta ger däremot någon direkt operativ styrning när en match väl inletts. Taktik och spelsystem är självklart på sin plats, men kan komma att ändras under spelets gång. Alla beslut fattas av spelarna, i varje enskild situation och via en kollektiv intelligens som är svår att sätta fingret på. Framgången vilar helt på lagets kompetens, coachning, samarbete och gemensamma passion.

Hur kan då detta appliceras på en långt större organisation? Att jämföra är svårt utan att förenkla – ett företag behöver långt mer struktur i sin styrning än vad som krävs under två halvlekar fotboll – men vi tror att motsvarande förflyttning i styrfilosofin behöver göras. Att vi behöver ta steg för steg bort från de gamla grundpelarna ”predict, command & control” och istället låta nya sådana ta plats. Nya sätt att styra och leda som flyttar ansvar och beslutskraft från chefsledet till organisationen som ett syftesdrivet system. Flexibla strukturer och beslutsprocesser som öppnar upp för andra initiativ än de som kommer uppifrån.

För en förkrossande majoritet av alla medarbetare har både viljan och förmågan att fatta beslut för verksamhetens och kundens bästa. De har bara inte haft förutsättningarna, verktygen och därmed inte engagemanget att göra det.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!