Läs om Elvira

Elvira är en omtyckt och skicklig förändringsledare med stor kommunikativ förmåga

Kontaktinformation

Elvira Cranz

Ju mer Elvira, desto mindre krångel och klyschor. En gyllene kombination av verkligt lyssnande, kvick analys och klarspråk är hennes melodi, vilket gör henne till en lika omtyckt som skicklig förändringsledare.

Hos våra kunder bidrar hon med det helhetsperspektiv som kommer ur en bred mix erfarenheter. Hon har bland annat drivit förändringsarbete i komplexa projekt inom detaljhandeln, och trivs i roller där hon skapar bryggor mellan teknisk och systemfokuserad förändring till verksamhets- och organisationsutveckling. Om de roller hon kan ta varierar så är musiksmaken mer specifik. I Elviras lurar finns (nästan) uteslutande bredbent country rock.

Läs vad Elvira Cranz har skrivit

The Sonder Way

Vill du vara en del av ett nytt sätt att leda och organisera?