Läs om Hanna

En uppskattad ledningsrådgivare och förändringsledare, och vår lika uppskattade VD

Kontaktinformation

Hanna Melin

Där Hanna är involverad finns sällan några surdegar. Hon utgår från förändring som ett naturligt tillstånd, och har förmågan att alltid hitta energi och vägar fram där något riskerar att fastna. Hanna är också vår VD, vilket på Sonder inte alls handlar om beslutshierarki utan i stället fokuserar på våra förutsättningar att lyckas tillsammans. 

Kombinationen av pragmatism och processförståelse gör henne till en uppskattad ledningsrådgivare och förändringsledare, roller hon gärna bidrar i hos våra kunder. De senaste åren ofta i uppdrag som präglats av extra hög komplexitet, exempelvis som en följd av att organisationen fått snabbt förändrade förutsättningar. Uppdrag där Hannas förmåga att facilitera och utmana till nya förhållningssätt blivit en viktig framgångsfaktor.  

Läs vad Hanna Melin har skrivit

The Sonder Way

Vill du vara en del av ett nytt sätt att leda och organisera?