Läs om Sofia

En inlyssnande och snabbtänkt konsult som gärna stöttar i design och realisering av nya former för styrning och organisering

Kontaktinformation

Sofia Segerlund

Sofia är en konsult som alltid är mån om att lyssna, med utgångspunkten att perspektiven hos kunden varierar och det sällan finns ett färdigt eller enskilt facit. Det ger henne en förmåga att snabbt förstå komplexa utmaningar, ringa in viktiga mönster och omsätta det till något som alla intressenter kan känna igen sig i.  

Sofia har under åren bidragit särskilt i processledning och design av nya former för styrning och organisering, vilket har byggt en bred erfarenhet av allt ifrån prioriteringsgrundande strategier och mål till systematisk verksamhetsplanering och portföljstyrning.  

Läs vad Sofia Segerlund har skrivit

The Sonder Way

Vill du vara en del av ett nytt sätt att leda och organisera?